Купить сигнализатор поклевки можно здесь

Засновник і видавець - Одеський національний політехнічний університет.

Громадсько-політичний науковий збірник. Серія : Історія.

Збірник засновано у березні 2002 року.

Періодичність - 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію збірника "Інтелігенція і влада" серія КВ № 7326 від     21.05.2003 р.

Видання зареєстровано у Міжнародному центрі ISSN - номер ISSN 2311-4932 (print).

Збірник індексується РІНЦ (російський індекс наукового цитування), Google Scolar. Знаходиться у загальнодержавному репозитарії "Наукова періодика України" (Наукова бібіліотека України ім. В.І. Вернадського), Slavic Humanities Index (Чеська Республіка).

googlescholar csm slavushumindex RINCnbuv

Реферується у загальнодержавній базі даних «Україніка наукова» (реферативний журнал "Джерело"). 

Будь-які порушення авторських прав переслідуються законом.

Передрук матеріалів збірника допускається тільки за погодженням з редакцією.

Збірник внесений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук з історичних галузей науки, постановою Президії ВАК України №2-05/1 від 19.01.2006 р., № 1-05/2 від 10.03.2010 р.

 

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада