Купить сигнализатор поклевки можно здесь

Головний редактор:

Г. І. Гончарук, д-р іст. наук, проф., заслужений працівник освіти України

Редакційна рада:

Г. О. Оборський, д-р техн. наук, проф., заслужений працівник освіти України, ректор (Одеський національний політехнічний університет, Україна);

О. П. Реєнт, д-р іст. наук, проф., член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України;

В. М. Хмарський, д-р іст. наук, проф. (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна);

В. Л. Цубенко, д-р іст. наук, проф. (Одеська державна академія будівництва і архітектури, Україна)

М. М. Шитюк, д-р іст. наук, проф., заслужений діяч науки та техніки України (Навчально-науковий інститут історії, політології та права Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, Україна)

 

Редакційна колегія: 

О. А. Бачинська, д-р іст. наук, проф. (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна);

Вацлав Вєжбєнєц, докт. габіт. (істор.), проф., ректор Державної Вищої  Технічно-Економічної школи ім. о. Броніслава Маркевича у м. Ярославі (Польща);

Т. Г. Гончарук, д-р іст. наук, проф. (Одеський національний політехнічний університет, Україна);

І. С. Гребцова, д-р іст. наук, проф. (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна);

Н. М. Діанова, д-р іст. наук, проф. (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна);

В. Г. Кушнір, д-р іст. наук, проф. (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна);

В. М. Мордвінцев, д-р іст. наук, проф. (Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, Україна)

Л. І. Сухотеріна, д-р іст. наук, проф. (Одеський національний політехнічний університет, Україна)

 

Рецензенти: 

М. І. Михайлуца, д-р іст. наук, проф. (Одеський національний морський університет, Україна);

Д. П. Урсу, д-р іст. наук, проф. (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Україна)

С. А. Цвілюк, д-р іст. наук, проф. (Одеський державний університет внутрішніх справ, Україна)

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада