Друк
Категорія: Середньовічна історія України
Перегляди: 1742

Вип. 32. - 2015. - С. 25-32 (повний текст)

УДК 94:355(477)«15/17»

Анотація:


В запропонованій статті розглядаються деякі аспекти української мілітарної культури, зокрема уніформи, озброєння та організації військової справи, зв'язок української мілітарної культури із мілітарними культурами сусідніх країн. Розглянуто всі складові частини українського війська XVI — початку XVIII ст. — реєстрове козацтво, запорізьке козацьке військо та наймані частини. Робиться спроба розвінчання деяких міфів та упереджень — зокрема щодо використання козаками XVII ст. уніфікованої військової форми внаслідок поставок польським урядом сукна для реєстрових козаків. Дослідження проведено на основі аналізу документальних джерел та праць українських і польських істориків, а також власного досвіду створення реконструкції зовнішнього вигляду козака середини XVII ст. Стаття орієнтована на викладачів історії України та студентів, що бажають поглибити свої знання з тем, які безпосередньо стосуються литовсько-польської доби історії України, виникнення та розвитку українського козацтва, національно-визвольної революції 1648-1676 pp.

 

Автор:


Королюк Андрій Васильович
доцент кафедри гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, підполковник
Військова академія

Королюк Олександр Васильович
методист, викладач вищої категорії
Одеський коледж комп'ютерних технологій

Ключові слова:


історія України; мілітарна культура; українська військова уніформа; озброєння та організація; військова справа; реєстрове козацтво; запорізьке козацьке військо; наймані частини.


Література та джерела:


  1. Крип'якевич І. Історія українського війська / Крип'якевич І. та ін. — 5-те вид., змін, і доп. — К. : Варта, 1994. — 384 с.
  2. Липа К. А., Руденко О. В. Військо Богдана Хмельницького / К. Липа, О. Руденко ; фото А. Шарапа. — К. : Наш час, 2010. — 63 с : фото, кольор.
  3. Сокирко О. Лицарі другого сорту. Наймене військо Лівобережної Гетьмнщини 1669—1726 pp. / О. Г. Сокирко. — Київ : Темпора, 2006. — 279 с : іл.
  4. Славутич Є. Озброєння козацького війська Гетьманщини у XVIII ст. // Військово-історичний альманах. — 2008. — № 1(16). — С 132.
  5. Черкас Б. В. Козацьке військо до середини XVII ст. / Б. В. Черкас // Історія українського козацтва: нариси: у 2 т. — К. : видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. — Т.1. — С.472—485.
  6. Шаменков С. Піхота українських гетьманів XVII — поч. XVIII ст. / С Шаменков. — К.: Темпора, 2010. — 145 с.
  7. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків: у 3 т. / Д. І. Яворницький. — К. : Наукова думка, 1990. — Т.1. — 592 с.
  8. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків: у 3 т. / Д. І. Яворницький. — К. : Наукова думка, 1990. — Т.2. — 560 с.
  9. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків: у 3 т. / Д. І. Яворницький. — К. : Наукова думка, 1991. — Т.З. — 560 с.

 

Надійшла до редакції:


5. 19.12.2014 p.