Всё для рыбака. Сигнализатор поклевки и другие рыболовные принадлежности.

Вип. 32. - 2015. - С. 369-379 (повний текст)

УДК 947.084.3/6(477.82)

Анотація:


Пропоноване дослідження стосується того історичного періоду, коли частина західноукраїнських земель, у тому числі Західна Волинь, входили до складу Другої Речі Посполитої. Цей короткий у хронологічному відношенні період надзвичайно насичений різноманітними подіями в економічному, суспільно-політичному, культурному житті краю. Його історія досліджувалась багатьма українськими та зарубіжними істориками. Проте на сьогоднішній день є багато важливих аспектів історії цього періоду, які вимагають більш ґрунтовного розгляду, нових підходів та оцінок при аналізі тих чи інших процесів, подій та явищ, діяльності історичних персоналій. Одним із таких аспектів є становлення та функціонування на Волині в означений історичний період інституту самоврядування. Міське і територіальне самоврядування було важливим явищем у суспільно-політичному житті Волинського воєводства у міжвоєнний період. У кожному повіті і гміні, сільській громаді та місті краю існували інституції з відповідними назвами, члени котрих обиралися на засадах загального представництва і були покликані виконувати важливі завдання в галузі господарчого, суспільно-політичного й культурного життя регіону.

Вип. 32. - 2015. - С. 380-393 (повний текст)

УДК 930.1:94(477):335.292.5

Анотація:


В статті аналізуються основні тенденції та особливості дослідження сучасною вітчизняною історіографією окремих аспектів радянського партизанського руху в Україні у 1941-1944 рр., що став органічною і невід’ємною частиною Другої світової війни і перетворився на фактор оперативно-стратегічного значення. Охарактеризовані сучасний стан документально-джерельної бази вивчення проблеми й активізація дослідницьких зусиль українських істориків у даній тематичній ніші, зумовлені, зокрема, відзначенням 70-річчя з часу вигнання німецьких окупантів з території України і закінченням Другої світової війни. Розкривається внесок українських істориків у відтворення реальних масштабів народного спротиву нацистським окупантам в Україні, збройно-диверсійної боротьби в тилу німецьких загарбників у роки війни, їх сильних та слабких сторін. Звертається увага на недостатньо з’ясовані аспекти теми і «тіньові» моменти радянського партизанського руху, що стосуються його взаємин з організаціями українського національно-визвольного руху, внутрішніх конфліктів у партизанському середовищі, невикористаних можливостей для організації партизанського руху на окупованій території України, недооцінки вищим радянським військово-політичним керівництвом ролі і місця України та її стратегічного значення для організації збройно-диверсійної боротьби в тилу німецьких військ. Окреслена низка замовчуваних або недосліджених проблем і недоліків радянського партизанського руху, пов’язаних з наявними статистичними даними про чисельність його учасників в Україні, масштаби і результати бойової діяльності «народних месників», власні втрати партизанів, їх непрості взаємини з місцевим населенням. Охарактеризовані сучасні концептуально-методологічні підходи до вивчення проблеми, пов’язані з впровадженням антропоцен-тричного, гуманістичного, україноцентричного підходів, переглядом радянських ідеологем про «всенародну боротьбу в тилу ворога» і «авангардну роль комуністів», які не підтверджуються ані з демографічного, ані з соціального боків. Підкреслена важливість подальших досліджень теми для створення нової і повноцінної української історіографії Другої світової війни, яка би відповідала запитам і вимогам сучасного українського суспільства та інтелектуальним викликам ХХІ століття.

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада