Здесь можно купить рыболовные катушки

Загальні положення рецензування:

1. Усі надіслані статті проходять рецензування та перевірку на плагіат.
2. Все листування між рецензентами і автором ведеться через редакцію.
3. Рішення рецензента не є остаточним. Результатом рецензування є рекомендація рецензента.
4. У разі необхідності рукопис може бути відправлено на рецензування іншим рецензентам додатково.
5. У разі незгоди з рецензією автор може направити в редакцію мотивовану відповідь.
6. Рішення редакційної колегії про можливість публікації статті є остаточним.


 


Порядок рецензування:

1. Усі надіслані статті реєструються в момент отримання редакцією листа по електронній пошті.
2. Головний редактор збірника приймає рішення про вибір рецензентів для даного рукопису згідно з його тематикою, або рукопис відхиляється як такий, що не відповідає тематиці збірника.
3. Матеріали рукопису передаються на рецензування визначеним рецензентам. Результат рецензування – рекомендація рецензента.
4. Рецензії на рукопис направляються автору в будь-якому випадку.

  • У разі позитивної рецензії рукопис передається в редакцію для її підготовки до публікації.
  • У разі необхідності переробки рукопису автору відправляється рецензія разом з усіма зауваженнями та побажаннями рецензента.
  • У разі негативної рецензії на рукопис - автору надсилається рецензія з мотивованою відмовою.

5. Після отримання результатів рецензування автор готує необхідні матеріали.

  • У разі необхідності переробки рукопису - готує перероблений варіант рукопису і відповідь рецензенту (до 2-х тижнів).
  • У разі незгоди з рецензією - автор надсилає до редакції мотивовану відповідь.

6. Перероблений варіант рукопису відправляється на повторне рецензування.
7. Рукопис, що отримав позитивну рецензію затверджується до публікації головним редактором або засіданням редколегії і передається до редакції для подальшої підготовки до публікації.

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада