Здесь можно купить рыболовные катушки

 

Вип. 41 (2019)

Обгортка

Титульна сторінка

Зміст

 

Вип. 41

2019

 С. 19 - 28 

 

Скачати 

О. В. Березоруцька, О. В. Мельник
Українська діаспора: минуле і сьогодення

Березоруцька олена Валеріївна, студентка Мельник Олег Віталійович, доцент

 

Вип. 41

2019

 С. 28 - 36

 

 Скачати 

Я. О. Білик
Становлення демократиЧної партії України

Білик Ярослав Олегович, аспірант

Вип. 41

2019

 С. 36 - 44 

 

 

 Скачати 

М. М. Вітряк
Багатовекторність зовнішньополітичної діяльності л. д. Кучми

Вітряк максим миколайович, аспірант

Вип. 41

2019

 С. 45 - 54 

 

 Скачати 

Г. І. Гончарук
Народний Рух України у дисертаційних дослідженнях одеситів

Гончарук Григорій Iванович, д. і. н., професор

 

Вип. 41

2019

 С. 54 - 64 

 

 Скачати 

В. М. Даниленко
Iнтелігенція України в перебудовчих процесах (1985–1991 рр.)

Даниленко Віктор Михайлович, доктор іст. наук

 

 

Вип. 41

2019

 С. 64 - 75 

 

 Скачати 

В. Ф. Деревінський
Методологічні основи історико-біографічних досліджень

Деревінський Василь Федорович, д. і. н., проф.

Вип. 41

2019

 С. 75 - 85 

 

 Скачати 

М. С. Кучерук
Оцінки постаті Володимира леніна В сучасній історичній літературі

Кучерук Марина Сергіївна, к. і. н., доц.

 

Вип. 41

2019

 С. 85 - 93 

 

 Скачати 

Д. Д. Лапчук, А. І. Федорова
Нестор Іванович Махно — легенда української історії

Лапчук Дмитро Денисович, студент 

Федорова Алла Iванівна, канд. іст. наук, доц. 

Вип. 41

2019

 С. 94 - 100 

 

 Скачати 

О. В. Мельник
Дослідження технічних недолікіВ радянської Бронетехніки В сучасній історіографії другої світової війни та причини поразок червоної армії 1941–1942 рр.

    Мельник Олег Віталійович, доцент

Вип. 41

2019

 С. 101 - 117 

 

 Скачати 

М. І. Михайлуца
Кадрова політика Вкп(б)-кп(б)У в УнкВс (1938 р.): евристизм документів партійних фондів держархіву одеської області

Михайлуца Микола Iванович, д. і. н., проф.

Вип. 41

2019

 С. 117 - 129 

 

 Скачати 

Т. М. Перегінчук
Вихоdання «до,рого громадянина»: етнопедагогіxні практики та церемоніали (на осноВі діяльності нсоУ «пласт»)

Перегінчук Тарас Михайлович

Вип. 41

2019

 С. 130 - 135 

 

 Скачати 

Г. С. Побережець
Суспільно-політичні ідеї В. М. Чорновола

Ганна Степанівна Побережець, кандидат історичних наук

Вип. 41

2019

 С. 136 - 144 

 

 Скачати 

В. А. Реутський
Значення перших чотирьох з’їздів НРУ для формування української національнополітичної еліти

Василь Анатолійович Реутський, аспірант

Вип. 41

2019

 С. 144 - 152 

 

 Скачати 

А. І. Федорова
Старообрядці у Франції (за листуванням з Ф. Ю. Мельниковим, 1930-ті — початок 1940-х років)

Федорова Алла Iванівна, к. і. н., доцент.

Вип. 41

2019

 С. 152 - 164 

 

 Скачати 

В. Л. Цубенко
Iнженерно-будівельниЙ факультет в одесі: створення і напрями наукової діяльності

Цубенко Валерія Леонідівна, д. і. н., проф.

Вип. 41

2019

 С. 164 - 176

 

 Скачати 

О. А. Шановська
Політичні документи одеського самвидаву

Шановська Олена Андріївна, к. і. н., доц.

Вип. 41

2019

 С. 177 - 189 

 

 Скачати 

О. П. Шипотілова, А. В. Кожанов
Опозиційний рух на одещині та Миколаївщині у спогадах його учасників (1960–1990-ті рр.)

Шипотілова Олена Павлівна, к. і. н., ст. викл.

Кожанов Андрій Васильович, к. і. н., ст. викл.

Вип. 41

2019

 С. 189 - 197

 

 Скачати 

І. В. Яковлєв
I. Драч від народного руху України до конгресу української інтелігенції

Яковлєв Iгор Васильович, к. і. н., старший викл.

Вип. 41

2019

 С. 197 - 210

 

 Скачати 

І. І. Ярмошик
Дорожні нотатки та епістолярні матеріали кардинала джованні коммендоні про Українські землі другої половини ХVІ ст.

Ярмошик Iван Iванович, д. і. н., професор

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада