Здесь можно купить рыболовные катушки

 

Вип. 40 (2019)

Обгортка

Титульна сторінка

Зміст

 

Вип. 40

2019

 С. 11 - 16 

 

 Скачати 

Гончарук Г. I.
Народний рух України на сторiнках наукового збiрника "Iнтелiгенцiя i влада" 

Гончарук Григорiй Iванович, доктор іст. наук, проф.

Вип. 40

2019

 С. 16 - 20

 

 Скачати 

Деревiнський В. Ф.
Фiнансове забезпечення народного руху України у 1992 - 1999 рр.

Деревiнський Василь Федорович, доктор іст. наук, проф.

Вип. 40

2019

 С. 21 - 27 

 

 

 Скачати 

Краснянська Н. Д.
Внесок руху шiстдесятникiв у розвиток української культури у другiй половинi 50-60-х роках

Краснянська Наталя Дмитрiвна, ст. викладач

Вип. 40

2019

 С. 27 - 36 

 

 Скачати 

Овсiєнко С. Л., Мардаренко О. В.
До питання про участь народного руху України у виборчiй кампанiї до мiсцевих рад у жовтнi 2015 року 

Овсiєнко Станiслав Леонiдович, канд. іст. наук, доц.

Мардаренко Олена Вiкторiвна, канд. іст. наук, доц.

 

Вип. 40

2018

 С. 36 - 48 

 

 Скачати 

Шановська О. А.
Одеська "компартiйна" передiсторiя народного руху України

Шановська Олена Андрiївнаканд. іст. наук, доц.

 

 

Вип. 40

2019

 С. 48 - 53 

 

 Скачати 

Шипотiлова О. П.
Становлення народного руху України на Одещинi (кiн. 1980-х. - поч. 1990-х. рр.): iсторiографiя проблеми

Шипотiлова Олена Павлiвна, канд. іст. наук, ст. викл.

Вип. 40

2019

 С. 53 - 57 

 

 Скачати 

Яковлєв I. В.
Iван Драч - батько народного руху України

Яковлєв Iгор Васильович, канд. іст. наук, ст. викл.

 

Вип. 40

2019

 С. 58 - 63 

 

 Скачати 

Вiтряк М. М.
Позицiя Л. Д. Кучми щодо православної церкви України

Вiтряк Максим Миколайович, аспірант 

Вип. 40

2019

 С. 64 - 70 

 

 Скачати 

Демедюк Ю. Г.
Особливостi державно-церковних взаємин на пiвднi України у 1991-201 рр.

    Демедюк Юрiй Григорович, керiвник експертної групи

Вип. 40

2019

 С. 70 - 76 

 

 Скачати 

Домандовський А. М., Олешко Н. П.
Першi автомобiлi та автомобiльнi дорожньо-транспортнi пригоди у Харковi на початку ХХ ст. (за матерiалами мiсцевої преси

Домандовський Андрiй Миколайович, канд. іст. наук, доц.

Олешко Наталя Петрiвнаканд. іст. наук, доц.

Вип. 40

2019

 С. 76 - 80 

 

 Скачати 

Дрогобицька О. Я.
Участь сiльського духовенства у передвиборчiй боротьбi у галицькому селi (кiнець XIX - 30-тi рр. ХХ ст.) 

Дрогобицька Оксана Ярославiвна, канд. іст. наук, доц.

Вип. 40

2019

 С. 80 - 84 

 

 Скачати 

Дрогобицький I. I., Романiв Р. Є.
Формування iдеї нацiонального вiйська як складового елементу концепцiї опору у стратегiї державостворення представникiв ОУН (1943 друга половина 1940-х рр. ХХ ст.)

Дрогобицький Iгор Iванович, канд. іст. наук, викладач

Романiв Роман Євгенович,майор ЗСУ

Вип. 40

2019

 С. 85 - 89 

 

 Скачати 

Ложешник А. С., Ложешник О. С.
Участь старшини пiвденноукраїнських iррегулярних вiйськ у бендерськiй кампанiї 1789 р.

Ложешник Алiса Сергiївна, канд. іст. наук, бiблiотекар

Ложешник Олександр Сергiович, магiстр

Вип. 40

2019

 С. 90 - 94 

 

 Скачати 

Слободянюк О. Р., Глушкова Н. М.
Внесок I. Могильницького у розвиток нацiєтворчих процесiв в України 

Слободянюк Олена Ростiславiвна, ст. викл.

Глушкова Наталя Михайлiвна, ст. викл. 

Вип. 40

2019

 С. 94 - 99 

 

 Скачати 

Федорова А. I.
Вiдкриття старообрядцями України навчальних закладiв (за матерiалами ж. "Церковь", 1908-1910 рр.)

Федорова Алла Iванiвнаканд. іст. наук, доцент

Вип. 40

2019

 С. 99 - 105

 

 Скачати 

Цубенко В. Л.
Чисельнiсть i правове становище кантонiстiв вiйськових поселень кавалерiї в Українi (1817-1857)

Цубенко Валерiя Леонiдiвна, доц. іст. наук, проф.

Вип. 39

2018

 С. 99 - 105 

 

 Скачати 

Чiстякова I. М., Кривдiна I. Б., Букач В. М.
Студентськi омбусмени в Українi та США: порiвняльний аналiз

Чiстякова Iрина Миколаївна, канд. ф. наук, доц.

Кривдiна Iнна Борисiвна, канд. іст. наук, доц.

Букач Валерiй Михайлович, канд. іст. наук, приват-професор

Вип. 40

2019

 С. 111 - 119

 

 Скачати 

Чума Б. П.
Iспанцi в Одесi в першiй половинi XIX столiття

Чума Богдан Петрович, канд. іст. наук, доц.

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада