Купить сигнализатор поклевки можно здесь

Вип. 34 (2016)

Обгортка

Титульний лист

Зміст

 

Вип. 34

2016

 С. 22 - 31 

 

 Завантажити 

СМОЛЯК П.О.
Поєднання народних та християнських традицій у святі Миколая на Тернопільщині

Смоляк
Павло Олегович, к.і.н., доц.

Вип. 34

2016

 С. 32 - 49 

 

 Завантажити 

ІВАНІЧЕНКО Л.М.
Економічне становище фабрик та заводів Одеси другої половини ХІХ ст. у галузях харчової промисловості

Іваніченко
Лілія Михайлівна, к.і.н.,доц.

Вип. 34

2016

 С. 49 - 59 

 

 

 Завантажити 

СИНЯВСЬКА О.О.
Становлення освітянських традицій в Одесі в період герцога А. Е. Рішельє

Синявська Олена Олександрівна,   к.і.н., доц. 

Вип. 34

2016

 С. 59 - 71 

 

 Завантажити 

ТОКАЛЕНКО П.О.
Цензурна політика царизму в роки Першої російської революції

Токаленко    Павло Олександрович,   асп.

Вип. 34

2016

 С. 72 - 87 

 

 Завантажити 

ФЕДОРОВА А.І.
Одеські купці-старообрядцi (кінець ХІХ-ХХ ст.)

Федорова
Алла
Iванівна,  к.і.н., доц. 

Вип. 34

2016

 С. 88 - 100 

 

 Завантажити 

АВТУШЕНКО І.Б.
Продовольче та речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (1991–2011 рр.)

Автушенко  Ірина Борисівна,   к.і.н., доц. 

Вип. 34

2016

 С. 100 - 110 

 

 Завантажити 

КОРНІЄНКО К.В.
Роль одеської інтелігенції у формуванні національної свідомості громадян напередодні прийняття незалежності України (на матеріалах місцевої преси)

Корнієнко
Катерина Володимирівна, к.і.н., доц.
 

Вип. 34

2016

 С. 111 - 122 

 

 Завантажити 

КІНДРАЧУК Н.М.
Непримиренність радянської ідеології з українською національною ідеєю в історичній науці УРСР протягом 60-х — 70-х рр. ХХ ст.

Кіндрачук
Надія Мирославівна, к.і.н, доц.
 

Вип. 34

2016

 С. 123 - 136 

 

 Завантажити 

КІР`ЯНОВА О.Л.
Формування основ національного шкільництва педагогами в період українізації (1920-ті — 1930-ті рр.): сучасна вітчизняна історіографія

    Кір`янова     Олена Леонідівна, к.і.н., доц.  

Вип. 34

2016

 С. 136 - 153 

 

 Завантажити 

ПАЛИНЧАК-КУТУЗОВА В.В.
Ідеологія в музеї: минуле, сучасне, майбутнє (на прикладі Закарпатського краєзнавчого музею) Частина І. Музей як зброя радянської пропаганди (1945–1989 рр.)

Палинчак-Кутузова Василина Василівна, асп.

Вип. 34

2016

 С. 154 - 165 

 

 Завантажити 

ШОЛОГОН Л.І.
Національно-культурний рух українців Галичини 1848–1914 рр.: класифікація джерельного комплексу

Шологон
Лілія Іванівна,к.і.н., доц.
 

Вип. 34

2016

 С. 166 - 175 

 

 Завантажити 

ВОДОТИКА С.Г., СЕВЕНОК Л.А.
Доля провінційного історика за радянської влади: херсонський професор Михайло Давидов

Водотика
Сергій Григорович, д.і.н., проф.

 

Савенко
Людмила Андріївна,   к.і.н., доц.

Вип. 34

2016

 С. 176 - 185 

 

 Завантажити 

ГОЛОВА В.В.
Експертна діяльність професора хімічної технології О. П. Лідова

Голова Валентина Вікторвна,    асп. 

Вип. 34

2016

 С. 185 - 194 

 

 Завантажити 

МИСЕЧКО А.І.
В. В. Ковальов як художник і громадський діяч. Його спогади про Т. Г. Шевченка (до 150-річчя від перенесення домовини Т. Г. Шевченка в Україну)

Мисечко Анатолій Іванович,   к.і.н., доц. 

Вип. 34

2016

 С. 194 - 206 

 

 Завантажити 

ПЄЛЄВІН Є.Ю.
Аналіз наукового доробку академіка В. І. Тимофієнка у контексті становлення історико-культурної парадигми незалежної України (2003–2007 рр.)

 Пєлєвін      Євген   Юрійович,    асп. 

Вип. 34

2016

 С. 207 - 223 

 

 Завантажити 

ТАРАСЕНКО В.О.
Спогади про професора Шульгіна (школа істориків Університету Св. Володимира)

Тарасенко  Ольга Олексіївна, к.і.н., доц. 

Вип. 34

2016

 С. 223 - 237 

 

 Завантажити 

ХРОМОВ А.В.
Микола Гаврилович Дембровський — одеський поліцмейстер (1807–1810 рр.): біографія, кар’єра, родина

Хромов  Анатолій Володимирович, к.і.н., викл.

Вип. 34

2016

 С. 237 - 244 

 

 Завантажити 

ЯКОВЛЄВ І.В.
Боротьба І. Ф. Драча за незалежність України

Яковлєв Ігор  Васильович, асп.

Вип. 34

2016

 С. 245 - 249 

 

 Завантажити 

САЄНКО В.П.
Фрагмент української історії у форматі однієї долі

Саєнко Валентина Павлівна,  к.ф.н., доц.

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада