Всё для рыбака. Сигнализатор поклевки и другие рыболовные принадлежности.

Обгортка

Титульний лист

Зміст

 

Вип. 32

2015

 С. 25 - 32 

 

 Завантажити 

КОРОЛЮК А. В. КОРОЛЮК О. В.
УКРАЇНСЬКА МІЛІТАРНА КУЛЬТУРА XVI — ПОЧАТКУ XVIII СТ.


Королюк
Андрій Васильович, доц.

 

Королюк
Олександр Васильович, викл., метод.

 

Вип. 32

2015

 С. 33 - 47 

 

 Завантажити 

СМОЛЯК П. О.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КОЛЯДНИЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ В УКРАЇНІ


Смоляк
Павло Олегович, к.і.н., доц.

 

Вип. 32

2015

 С. 48 - 59 

 

 Завантажити 

ВЕРХОВЦЕВА І. Г.
РЕФОРМУВАННЯ ВОЛОСНОГО СУДУ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У 1912-1914 РР.


Верховцева
Ірина Геннадіївна, к.і.н., доц.

 

Вип. 32

2015

 С. 59 - 71 

 

 Завантажити 

КОНИК О. О.
ЗАКОРДОННІ СТАЖУВАННЯ І НАУКОВО-ОСВІТНІ КОНТАКТИ У КАР'ЄРІ ПРОФЕСОРІВ — ДЕПУТАТІВ ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ВІД УКРАЇНИ


Коник
Олександр Олександрович, д.і.н, доц.

 

Вип. 32

2015

 С. 71 - 87 

 

 Завантажити 

МИСАК Н. Ф.
УКРАЇНСЬКІ НОТАРІУСИ В ГАЛИЧИНІ НАПРИКІНЦІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX СТ.: СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА


Мисак
Наталія Федорівна, к.і.н, доц.

 

Вип. 32

2015

 С. 88 - 98 

 

 Завантажити 

ПАВЕЛЬЧИК Г. О.
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВЕНСТВА ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (1861-1917 РР.)


Павельчик
Ганна Олександрівна, асп.

 

Вип. 32

2015

 С. 99 - 108 

 

 Завантажити 

ФЕДОРОВА А. I.
«СТАРООБРЯДЕЦЬ» — ПЕРША СТАРООБРЯДНИЦЬКА ГАЗЕТА


Федорова
Алла Iванівна, к.і.н., доц.

 

Вип. 32

2015

 С. 109 - 122 

 

 Завантажити 

БОНДАР В. А.
ОДЕСЬКА МІСЬКА ДУМА У СЕРПНІ 1917 — ЛЮТОМУ 1918 PP.: ГОСПОДАРСЬКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ


Бондар
Володимир Анатолійович, асп.

 

Вип. 32

2015

 С. 123 - 132 

 

 Завантажити 

ГАВРИШ І. В.
ТАЄМНІ БОГОСЛУЖІННЯ СТАНИСЛАВІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УГКЦ У ПЕРІОД ПІДПІЛЛЯ (1946-1989 РР.)


Гавриш
Іванна Вікторівна, асп.

 

Вип. 32

2015

 С. 132 - 142 

 

 Завантажити 

ГЕРАСИМОВ Т. Ю.
ВПЛИВ ЗАКОНУ «ПРО ЗАХОДИ ЩОДО СКОРОЧЕННЯ СПОЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯМ М'ЯСА...» НА ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ МЕШКАНЦІВ КИЄВА В ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ


Герасимов
Тимофій Юрійович, к.і.н., докторант

 

Вип. 32

2015

 С. 142 - 174 

 

 Завантажити 

ГОРДІЙЧУК С. О., МІЩАНИН В. В.
АНТИРАДЯНСЬКІ НАСТРОЇ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТТЯ В ЧАСИ «СТАЛІНЩИНИ» (1944-1953 РР.)


Міщанин
Василь Васильович, к.і.н., доц.

 

Гордійчук
Сергій Олегович, здобув.

 

Вип. 32

2015

 С. 174 - 187 

 

 Завантажити 

ІЛЬНИЦЬКИЙ В. І.
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ І ФІЗИЧНИЙ СТАН УЧАСНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН (1945-1954)


Ільницький
Василь Іванович, к.і.н., доц.

 

Вип. 32

2015

 С. 188 - 198 

 

 Завантажити 

КІНДРАЧУК Н. М.
НАЦІОНАЛЬНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНЦІВ В КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІЙ ТВОРЧОСТІ 60-Х — ПЕР. ПОЛ. 70-Х PP. XX СТ.


Кіндрачук
Надія Мирославівна, к.і.н, доц.

 

Вип. 32

2015

 С. 199 - 210 

 

 Завантажити 

КОВАЛЕНКО Л. І.
ДО ПИТАННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ В АРХІВАХ СУМЩИНИ У 30-Х PP. XX СТ.


Коваленко
Людмила Іванівна, к.і.н., викл.

 

Вип. 32

2015

 С. 210 - 233 

 

 Завантажити 

КОНОНЕНКО В. В.
ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ЄВРЕЇВ ПОДІЛЛЯ У І ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ: ЗМІНА СТАТУСУ НА ТЛІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОДІЙ


Кононенко
Валерій Васильович, к.і.н., доц.

 

Вип. 32

2015

 С. 233 - 246 

 

 Завантажити 

КУЧЕРУК М. С.
УКРАЇНА 2005-2013. «ПОМАРАНЧЕВІ», «БІЛО-БЛАКИТНІ», «РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ»: СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА


Кучерук
Марина Сергіївна, к.і.н, доц.

 

Вип. 32

2015

 С. 247 - 258 

 

 Завантажити 

ЛАХАЧ Т. О.
ЖІНКИ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ У РЕГЛАМЕНТАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 1930-Х РОКІВ


Лахач
Таміла Олександрівна, к.і.н, доц.

 

Вип. 32

2015

 С. 258 - 266 

 

 Завантажити 

ПАГОР В. В.
МЕДИЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ В УМОВАХ ТОТАЛІТАРИЗМУ: ДО ПРОБЛЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В 1920-1930-ТІ РР.


Пагор
Валентин Віталійович, асп.

 

Вип. 32

2015

 С. 266 - 282 

 

 Завантажити 

ПОТАПОВ О. М.
ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДУМИ У 1918 РОЦІ


Потапов
Олексій Миколайович, ст. викл.

 

Вип. 32

2015

 С. 282 - 294 

 

 Завантажити 

САФОНОВА Н. В.
ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ХЛІБОЗАГОТІВЕЛЬНОЇ КАМПАНІЇ 1932—1933 PP. ТА ЇЇ ТРАГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ДЛЯ ОДЕЩИНИ


Сафонова
Надія Володимирівна, к.пед.н., доц.

 

Вип. 32

2015

 С. 295 - 306 

 

 Завантажити 

ТАРНАВСЬКИЙ М. Т.
МОВНИЙ АСПЕКТ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ. УРОКИ ІСТОРІЇ ТА РЕАЛІЇ СУЧАСНОСТІ


Тарнавський
Микола Тимофійович, к.е.н., доц.

 

Вип. 32

2015

 С. 307 - 316 

 

 Завантажити 

ТАТАРИНОВ І. Є.
МОБІЛІЗАЦІЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ БЕССАРАБІЇ ДО ДУХОВНОГО ЗАГОНУ (1914 Р.)


Татаринов
Іван Євгенович, асп.

 

Вип. 32

2015

 С. 316 - 329 

 

 Завантажити 

ХОМ'ЯК О. В.
«МОБІЛІЗАЦІЯ НА ДОБРОВОЛЬЧИХ ПРИНЦИПАХ»: НАБІР ДО ДИВІЗІЇ ВАФФЕН СС «ГАЛИЧИНА» У ПРИФРОНТОВИХ СМУГАХ (БЕРЕЗЕНЬ — СЕРПЕНЬ 1944 РОКУ)


Хом'як
Оксана Володимирівна, асп.

 

Вип. 32

2015

 С. 329 - 342 

 

 Завантажити 

ЧЕРНИШЕВИЧ О. В.
ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ


Чернишевич
Олена Володимирівна, к.і.н., асист.

 

Вип. 32

2015

 С. 343 - 358 

 

 Завантажити 

ШАНОВСЬКА О. А.
ДО ПИТАННЯ ПРО КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ЧАСІВ «РОЗВИНУТОГО СОЦІАЛІЗМУ»


Шановська
Олена Андріївна, к.і.н., доц.

 

Вип. 32

2015

 С. 359 - 368 

 

 Завантажити 

ШЕПТПИЦЬКА Л. Б., ЗАХАРЧИН Н. Г.
БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКУ ПРАВОСЛАВНУ ЦЕРКВУ У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬШІ


Шептпицька
Любов Богданівна, к.і.н., доц.

 

Захарчин
Наталія Геннадіївна, к.і.н., доц.

 

Вип. 32

2015

 С. 369 - 379 

 

 Завантажити 

МАРТИНЮК Я. М.
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ВОЛИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД


Мартинюк
Ярослава Миколаївна, к.і.н., доц.

 

Вип. 32

2015

 С. 380 - 393 

 

 Завантажити 

МАРУЩЕНКО О. В.
СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ РАДЯНСЬКОГО ПАРТИЗАНСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ У 1941-1944 PP.: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ


Марущенко
Олександр Володимирович, к.і.н., доц.

 

Вип. 32

2015

 С. 394 - 400 

 

 Завантажити 

ДЕРЕВІНСЬКИЙ В. Ф.
ДІЯЛЬНІСТЬ В. ЧОРНОВОЛА ПІД ЧАС СПРОБИ ДЕРЖАВНОГО ПЕРЕВОРОТУ У СЕРПНІ 1991 Р.


Деревінський
Василь Федорович, д.і.н.,доц.

 

Вип. 32

2015

 С. 401 - 410 

 

 Завантажити 

КАПАРУЛІН Ю. В.
О. РЯБІНІН-СКЛЯРЕВСЬКИЙ: ОСТАННІ РОКИ ЖИТТЯ В ГУЛАГУ ТА ПОСМЕРТНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧЕНОГО


Капарулін
Юрій Валерійович, к.і.н., доц.

 

Вип. 32

2015

 С. 410 - 419 

 

 Завантажити 

КОРНІЄНКО К. В.
ЄВГЕН ЧИКАЛЕНКО: ДІЯЛЬНІСТЬ НА НИВІ АГРАРНОГО ПРОСВІТНИЦТВА


Корнієнко
Катерина Володимирівна, к.і.н., ст. квикл.

 

Вип. 32

2015

 С. 420 - 432 

 

 Завантажити 

ОБОРСЬКИЙ Г. О.
ГАВРИЛО КОСТЯНТИНОВИЧ СУСЛОВ: ТРЕТІЙ РЕКТОР ОДЕСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ (1921—1928)


Оборський
Геннадій Олександрович, д.т.н, проф.

 

Вип. 32

2015

 С. 433 - 447 

 

 Завантажити 

ПАСІЧНИК І. М.
ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО В ІНТЕПРЕТАЦІЯХ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД


Пасічник
Іван Миколайович, асп.

 

Вип. 32

2015

 С. 448 - 458 

 

 Завантажити 

РАДОГУЗ С. А.
РОДОВІД КІРПІЧОВИХ: ПОКОЛІННИЙ РОЗПИС ТА ГЕНЕАЛОГІЧНЕ ДЕРЕВО


Радогуз
Сергій Анатолійович, асп.

 

Вип. 32

2015

 С. 459 - 464 

 

 Завантажити 

ІВАНІЧЕНКО Л. М.
ПРО ПЕРШУ ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ «КОЧУБІЇВ — ХАДЖИБЕЙ — ОДЕСА»


Іваніченко
Лілія Михайлівна, к.і.н., ас.

 

 


  

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада