Купить сигнализатор поклевки можно здесь

 

Обгортка

Титульний лист

Зміст

 

Вип. 31

2014

 С. 22 - 31 

 

 Завантажити 

ДРОГОБИЦЬКА О. Я.
АВТОРИТЕТ ВЧИТЕЛЯ У ГАЛИЦЬКОМУ СЕЛІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ)


Дрогобицька
Оксана Ярославівна, к.і.н., доц.

 

Вип. 31

2014

 С. 31 - 44 

 

 Завантажити 

ЦУБЕНКО В. Л.
ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ НОВОРОСІЙСЬКОГО (ХЕРСОНСЬКОГО) ВІЙСЬКОВОГО ПОСЕЛЕННЯ КАВАЛЕРІЇ (1817-1857)


Цубенко
Валерія Леонідівна,

д.і.н., проф.

 

Вип. 31

2014

 С. 45 - 59 

 

 Завантажити 

АЛЕКСЄЄВ С. В.
РОЗВИТОК ТОВАРНИХ БІРЖ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ (1991-2004 РР.)


Алексєєв
Сергій Васильович,

к.і.н., доц.

 

Вип. 31

2014

 С. 59 - 71 

 

 Завантажити 

Арабаджи К. Г.
Сучасний стан державного регулювання сімейної політики, з урахуванням досвіду розвинених країн світу


Арабаджи
Катерина Георгіївна, здобув.

 

Вип. 31

2014

 С. 71 - 83 

 

 Завантажити 

Гончарук Г. І.
Політичний землетрус в Україні у 1989 році


Гончарук
Григорій Іванович,

д.і.н., проф.

 

Вип. 31

2014

 С. 83 - 93 

 

 Завантажити 

Кіндрачук Н. М.
Освіта в Україні протягом 60-х рр. XX ст.: загальні тенденції та національні особливості


Кіндрачук
Надія Мирославівна, к.і.н., доц.

 

Вип. 31

2014

 С. 93 - 104 

 

 Завантажити 

Кучерук М. С.
Про проблему формування громадянського суспільства в незалежній Україні


Кучерук
Марина Сергіївна,

к.і.н., доц.

 

Вип. 31

2014

 С. 105 - 117 

 

 Завантажити 

Мазурок О. М.
Роль товариств "Медична громада", "Основа" та "Кружок правників" у діяльності професійної організації українського студентства "Профорус" упродовж 1921-1926 рр.


Мазурок
Ольга Михайлівна, асп.

 

Вип. 31

2014

 С. 118 - 126 

 

 Завантажити 

Мельник O. В.
Міфологеми в російсько-українському протистоянні 2014 року: мета, спосіб використання та значення для ідеологічно-пропагандистської кампанії у суспільстві (за матеріалами інтернет-простору)


Мельник
Олег Віталійович,

к.і.н., доц.

 

Вип. 31

2014

 С. 126 - 141 

 

 Завантажити 

Поліщук А. С.
Становлення соціально-побутової сфери на Поділлі у середині 60-80-х рр. XX ст.


Поліщук
Анна Сергіївна

 

Вип. 31

2014

 С. 142 - 150 

 

 Завантажити 

Татарова В. O.
Політичне становище Комуністичної партії України в 1991-1994 рр. на основі матеріалів газетних видань міста Одеси та Одещини


Татарова
Вікторія Олександрівна, асп.

 

Вип. 31

2014

 С. 150 - 165 

 

 Завантажити 

Шановська O. А.
До питання про соціальну позицію радянської інтелігенції


Шановська
Олена Андріївна,

к.і.н., доц.

 

Вип. 31

2014

 С. 165 - 177 

 

 Завантажити 

Шишко O. Г.
Соціальний фактор в діяльності одеського комітету РСДРП(б) (березень-червень 1917 року)


Шишко
Олександр Григорович,

к.і.н., доц.

 

Вип. 31

2014

 С. 177 - 188 

 

 Завантажити 

Шушкевич Ю. O.
Участь народного руху України у виборах 1998 року за матеріалами газети "Волинь"


Шушкевич
Юрій Олександрович, асп.

 

Вип. 31

2014

 С. 189 - 199 

 

 Завантажити 

Джус Ю. Я.
Економічні реформи 1948 року у ФРН як передумова науково-технологічного прогресу 1950-х -1970-х рр.


Джус
Юрій Ярославович, асп.

 

Вип. 31

2014

 С. 200 - 211 

 

 Завантажити 

Уварова O. O.
Заступницька політика османським християнам в контексті зовнішньополітичного курсу Російської імперії (остання чверть XVIII — початок ХІХ ст.)


Уварова
Олена Олександрівна, к.і.н., доц.

 

Вип. 31

2014

 С. 212 - 226 

 

 Завантажити 

Іваніченко Л. М.
Економічна історія Одеси у монографічних дослідженнях


 

Іваніченко
Лілія Михайлівна,

к.і.н., асист. 

 

Вип. 31

2014

 С. 226 - 239 

 

 Завантажити 

Гончарова Н. О.
Тема дворянської благодійності у працях Таврійської ученої архівної комісії


Гончарова
Наталія Олександрівна, к.і.н., доц.

 

Вип. 31

2014

 С. 240 - 247 

 

 Завантажити 

Корнієнко К. В.
Преса як джерело дослідження профспілкового руху України періоду незалежності


Корнієнко
Катерина Володимирівна, к.і.н., ст. викл.

 

Вип. 31

2014

 С. 248 - 258 

 

 Завантажити 

Саманцов О. П.
Бюджети промислових робітників поч. XX ст. у дослідженні С. Прокоповича


Саманцов
Олександр Петрович,

к.і.н., доц.

 

Вип. 31

2014

 С. 259 - 270 

 

 Завантажити 

Сливка Л. В.
Українсько-польська дискусія про етнічне походження дробної шляхти Галичини


Сливка
Любов Василівна,

к.і.н., доц.

 

Вип. 31

2014

 С. 271 - 280 

 

 Завантажити 

Гончарук Т. Г.
Висвітлення діяльності одеського градоначальника О. І. Левшина на шпальтах газети "Одесский вестник" 1830-х рр.


Гончарук
Тарас Григорович,

д.і.н., проф.

 

Вип. 31

2014

 С. 281 - 291 

 

 Завантажити 

Ільченко А. П.
Л. Д. Кучма в президентських виборах 1994 р. - початок зародження біполярної системи українського електорального поля


Ільченко
Анастасія Петрівна,

асп.

 

Вип. 31

2014

 С. 292 - 299 

 

 Завантажити 

Комнат Л. А.
Сходження Віктора Ющенка на політичний "Олімп" влади


Комнат
Лілія Андріївна, асп.

 

Вип. 31

2014

 С. 300 - 319 

 

 Завантажити 

Левкун Я. І.
Епістолярна спадщина Івана Борковського, чеського археолога, українця за походженням


Левкун
Ярослав Ілліч, здобув.

 

Вип. 31

2014

 С. 319 - 331 

 

 Завантажити 

Чістякова І. М., Кривдіна І.Б.
Еволюція світогляду Л. Г. Лук'яненка


Чістякова
Ірина Миколаївна, к.ф.н., доц.

 

Кривдіна
Інна Борисівна, к.і.н., доц.

 

 


  

 

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада