Всё для рыбака. Сигнализатор поклевки и другие рыболовные принадлежности.

 

Обгортка

Титульний лист

Зміст

 

Вип. 30

2014

С. 17-28

 

Завантажити

ЗНАЙОМИЙ Т. Г. ШЕВЧЕНКА ПУБЛІЦИСТ С. С. ГРОМЕКА В ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ ОДЕСИ 1859–1860 рр.

 

Гончарук

Тарас

Григорович,

д.і.н., проф.

Вип. 30

2014

С. 28-34

 

Завантажити

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА-ФІЛОЛОГА В ІНОЗЕМНІЙ АУДИТОРІЇ

(НА МАТЕРІАЛІ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ  Т. Г. ШЕВЧЕНКА І  М. Л. КРОПИВНИЦЬКОГО)

Гороб’євська

Тетяна

Іванівна,

ст. викл.

Вип. 30

2014

С. 35-45

 

Завантажити

УВІЧНЕННЯ ТА ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ПРО Т. Г. ШЕВЧЕНКА ОДЕСИТАМИ В ХІХ ПОЧАТКУ ХХ ст.

Мисечко

Анатолій

Іванович,

к.і.н., доц.

Вип. 30

2014

С. 46-56

 

Завантажити

СІМ ШЕВЧЕНКОВИХ ЮВІЛЕЇВ

Реєнт

Олександр

Петрович, 

д.і.н., проф.

Вип. 30

2014

С. 57-61

 

Завантажити

ЦВІЛЮК С. А. ШЕВЧЕНКО І ГОГОЛЬ: ГЕНІАЛЬНІ ВИРАЗНИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ НАЦІЇ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Савченко

Віталій

Анатолійович,

к.і.н., доц.

 Вип. 30 2014

 С. 62-69

 

Завантажити

ФЕНОМЕН ІСТОРИЗМУ ПОЕЗІЇ ГЕНІАЛЬНОГО КОБЗАРЯ

Цвілюк

Семен

Антонович,

д.і.н., проф.

 Вип. 30 2014

 С. 70-82

 

Завантажити

«КРАЩЕ СУД ПАНСЬКИЙ, НІЖ СЕЛЯНСЬКИЙ»:

ВОЛОСНИЙ СУД В РОСІЇ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ
СЕЛА ПОРЕФОРМЕНОЇ ДОБИ

Верховцева

Ірина

Геннадіївна, 

к.і.н., доц.

 Вип. 30 2014

 С. 83-89

 

Завантажити

РЕЛІГІЙНА СКЛАДОВА ДУХОВНОГО ЖИТТЯ ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАД ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

 

Гербеєва

Ірина

Михайлівна,

асп. 

 Вип. 30 2014

 С. 90-96

 

Завантажити

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ЖІНОЧОЇ ОСВІТИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Мельник

Олег

Віталійович,

к.і.н., доц.

 Вип. 30 2014

 С. 97-106

 

Завантажити

СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ОСВІТИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ УПРАВИ (КІНЕЦЬ ХІХ ст.)

Моісеєва

Тетяна

Миколаївна,

к.і.н., доц.

 Вип. 30 2014

 С. 107-119

 

Завантажити

АНАРХІСТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І АНАРХІСТСЬКІ КОМУНІКАЦІЇ В ЕПОХУ РЕВОЛЮЦІЇ

1905–1907 рр.

Савченко

Віталій

Анатолійович,

к.і.н., доц.

 Вип. 30 2014

 С. 120-125

 

Завантажити

ДОСЛІДЖЕННЯ М. С. ДЕРЖАВІНИМ СИСТЕМИ СПОРІДНЕНОСТІ ТА СІМ’Ї У БОЛГАР УКРАЇНИ

Шабашов

Андрій Васильович, 

к.і.н., проф.

 Вип. 30 2014

 С. 126-137

 

Завантажити

ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОБУДІВНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ

ВІДДІЛУ АРХЕОЛОГІЇ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ІА АН УРСР (1976–1990)

Іваніченко

Лілія Михайлівна,

к.і.н., асист.

 Вип. 30 2014

 С 138-148

 

Завантажити

ПРОТИСТОЯННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ ТА РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН (1945–1954): МІНУВАННЯ ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ

Ільницький

Василь Іванович,

к.і.н., доц.

 Вип. 30 2014

 С. 149-155

 

Завантажити

НОНКОНФОРМІЗМ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ В УКРАЇНІ: 60–70-ті рр. ХХ ст.

Кіндрачук

Надія Миколаївна,

к.і.н., доц.

 Вип. 30 2014

 С 155-161

 

Завантажити

ПРЕСА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ СИЛ УКРАЇНИ ВПРОДОВЖ 1991–1996 рр.

Кожанов

Андрій

Васильович,

асп.

 Вип. 30 2014

 С. 162-170

 

Завантажити

ПИТАННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО СТАНОВИЩА ЖІНКИ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В 20–30-х рр. ХХ ст. в РАДЯНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ (1918–1991 рр.)

Коханова

Олена

Олександрівна,

асп.

 Вип. 30 2014

 С. 171-185

 

Завантажити

«НЕЩАСНІ ФАНТАСТИ!» — ДИСКУСІЯ У ПОДІЛЬСЬКІЙ ПРЕСІ ПРО МІСЦЕ РОСІЙСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ У РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЯХ 1917–1919 РОКІВ

Лейберов

Олексій Олегович, 

ст. викл. 

 Вип. 30 2014

 С. 185-196

 

Завантажити

ЕТНОГРАФІЧНА ГРУПА ЛЕМКІВ В УМОВАХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ХХ ст.

Любчик

Игор Дмитрович,

к.і.н., доц.

 Вип. 30 2014

 С. 197-204

 

Завантажити

ЗАКОНОДАВЧЕ СТАНОВЛЕННЯ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ВОЛИНІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Мартинюк

Ярослава

Миколаївна,

к.і.н., доц.

 Вип. 30 2014

 С. 204-209

 

Завантажити

ОДЕСЬКИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ІНСТИТУТ НА ПОЧАТКУ 20-х рр. ХХ ст.

Покалюк

Вадим

Вікторович, 

асп., викл.

 Вип. 30 2014

 С. 210-222

 

Завантажити

ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ЛЬВОВА В 1944–1953 РОКАХ: СТАТУСНА ТА ПРОФЕСІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Попп

Руслана

Петрівна,

к.і.н., доц.

 Вип. 30 2014

 С. 222-228

 

Завантажити

ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УРСР ЯК ОБ’ЄКТ РАДЯНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ (1920–1930-ті рр.)

Рожков

Микола

Вікторович,

аспірант 

 Вип. 30 2014

 С. 228-240

 

Завантажити

ОРГАНИ ДПУ В ОДЕСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ 1922 РОКУ: КЕРІВНИЙ СКЛАД ТА ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Руденко

Максим

Олександрович,

асп.

 Вип. 30 2014

 С. 240-245

 

Завантажити

60-ті РОКОВИНИ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ В УКРАЇНІ НА СТОРІНКАХ ОДЕСЬКОЇ ПРЕСИ 1990-х рр.

Татарова

Вікторія

Олександрівна,

асп.

 Вип. 30 2014

 С. 246-252

 

Завантажити

«ЛИПОВАНЕ: ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РУССКИХ СТАРООБРЯДЦЕВ»: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ (2004–2013)

Федорова

Алла

Іванівна,

к.і.н., доц.

 Вип. 30 2014

 С. 253-258

 

Завантажити

ПРО НАУКОВИЙ ЗБІРНИК «ІНТЕЛІГЕНЦІЯ І ВЛАДА»

Гончарук

Григорий

Іванович,

д.і.н., проф.

 Вип. 30 2014

 С. 259-271

 

Завантажити

МИКОЛАЇВСЬКИЙ СЛІД АКАДЕМІКА М. Є. СЛАБЧЕНКА

Авраменко

Олексій

Ігорович,

асп.

 Вип. 30 2014

 С. 271-277

 

Завантажити

РЕКТОР ОДЕСЬКОЇ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ МАРТИРІЙ ФЕДОРОВИЧ ЧЕМЕНА

Діанова

Наталія Миколаївна, 

д.і.н., проф.

 Вип. 30 2014

 С. 278-283

 

Завантажити

ІДЕОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ДИПЛОМАТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЕВКА ЛУК’ЯНЕНКА (1992–1993 рр.)

Кривдіна

Інна

Борисівна, 

к.і.н., доц.

 Вип. 30 2014

 С. 283-288

 

Завантажити

У ВИТОКІВ: ІВАН ЮРІЙОВИЧ ТИМЧЕНКО (1919–1920). ДРУГИЙ РЕКТОР ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Оборський

Геннадій

Олексанрович,

д.т.н., проф., ректор ОНПУ

 Вип. 30 2014

 С. 289-300

 

Завантажити

ДЖЕРЕЛА ПРО ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ, ГРОМАДСЬКУ ТА НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ОСТАПА ТЕРЛЕЦЬКОГО

Романів

Тамара

Богданівна,

ст. викл. 

 Вип. 30 2014

 С. 301-313

 

Завантажити

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО Й АЛЛА ГОРСЬКА: ЖИТТЯ ЯК ВИКЛИК ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ ДЕРЖАВІ

Шановська

Олена

Андріївна, 

к.і.н., доц.

 


  

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада