Купить сигнализатор поклевки можно здесь

 

Обгортка

Титульний лист

Зміст

 

Вип. 29

2013

 С. 14 - 23 

 

 Завантажити 

 ЄРИЧ Т.Г.
Зміни системи навчання та виховання в кишинівській духовній семінарії в середині ХІХ ст.


Єрич Тетяна Григорівна, здобув.

 

Вип. 29

2013

 С. 24 - 30 

 

 Завантажити 

ЛОЖЕШНИК А.С.
Старшина Бузького козацького війська кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.: зміна функціональних обов’язків, чисельність та національний склад  


Ложешник
Аліса Сергіївна, асп.

 

Вип. 29

2013

 С. 30 - 44 

 

 Завантажити 

 НАЗАРОВА Є.П.
Південноукраїнські осередки партії кадетів на початку ХХ ст: основні тенденції розвитку  


Назарова Євгенія Пулатівна, стажер

 

Вип. 29

2013

 С. 44 - 52 

 

 Завантажити 

СЕРЕДЮК Ж.М.
Можливості професійної самореалізації жінок у сфері освіти на межі ХІХ – ХХ ст. (на прикладі жіночих гімназій Одеського навчального округу)


Сердюк Жанна Миколаївна, асп.

 

Вип. 29

2013

 С. 53 - 58 

 

 Завантажити 

ІССА Т.В.
Благодійницька діяльність представників дворянства київської губернії в роки першої світової війни


Ісса Тетяна Віталіївна, асп.

 

Вип. 29

2013

 С. 59 - 65 

 

 Завантажити 

КОМНАТ Л. А.
Основні етапи євроінтеграції України


Комнат Лілія Андріївна, асп.

 

Вип. 29

2013

 С. 65 - 71 

 

 Завантажити 

ЛОПАКОВ В.С.
Шляхи реформування пенсійного забезпечення в Україні


Лопаков Володимир Сергійович, ас.

 

Вип. 29

2013

 С. 71 - 79 

 

 Завантажити 

ТАТАРИНОВ І.Є.
Діяльність Кишинівської єпархії з мобілізації матеріальних ресурсів на військові потреби (липень-грудень 1914 р.)


Татаринов Іван Євгенович, асп.

 

Вип. 29

2013

 С. 79 - 85 

 

 Завантажити 

ТАТАРОВА В.О.
Вплив політичних подій 1991 року в Україні на перейменування Одеських газет


Татарова Вікторія Олександрівна, асп.

 

Вип. 29

2013

 С. 85 - 96 

 

 Завантажити 

ШИШКО О.Г.
Відновлення влади Директорії УНР в Одесі


Шишко Олександр Григорович, к.і.н., доц.

 

Вип. 29

2013

 С. 97 - 108 

 

 Завантажити 

БАБІЙЧУК Г.В.
Пам’ятки історичного та археологічного краєзнавства Миколаївшини


Бабійчук Галина Валеріївна, асп.

 

Вип. 29

2013

 С. 109 - 118 

 

 Завантажити 

ВЕРХОВЦЕВА І.Г.
Становлення селянського самоврядування в Росії (за матеріалами ревізії волосних правлінь у 1863 р. В.П. Мещерським)


Верховцева Ірина Геннадіївна, к.і.н., доц.

 

Вип. 29

2013

 С. 119 - 127 

 

 Завантажити 

ВОЛКОВА С.М.
Соціальні аспекти урбанізації Донбасу в 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.: історіографія проблеми


Волкова Світлана Миколаївна, к.і.н., ст. викл.

 

Вип. 29

2013

 С. 128 - 135 

 

 Завантажити 

ГАЛУШКА Н.В.
Виховний ідеал в сільських родинах 20-40 хх рр ХХ ст. (за матеріалами Кодимського та Миколаївського районів Одеської області)


Галушка Надія Вікторівна, асп.

 

Вип. 29

2013

 С. 136 - 143 

 

 Завантажити 

ГОНЧАРУК Г.І.
До питання про створення обласних та крайових організацій Народного Руху України (1989 – 1992 роки)


Гончарук Григорій Іванович, д.і.н., проф.

 

Вип. 29

2013

 С. 143 - 151 

 

 Завантажити 

ГОНЧАРУК Т.Г.
Публікації М. Сависа на сторінках газети "Одесский вестник" кінця 1850-х – першої половини 1860-х рр.: колишній кирило – мефодієвець про проблеми одеського життя реформеної доби


Гончарук Тарас Григорович, д.і.н., проф.

 

Вип. 29

2013

 С. 151 - 158 

 

 Завантажити 

ЗУЛЯК М.І.
Радянофільська тематика Львівського часопису "Нові шляхи" (1929-1932 рр.)


Зуляк Мар`яна Іванівна, асп.

 

Вип. 29

2013

 С. 159 - 165 

 

 Завантажити 

КОХАНОВА О.О.
Проблема суспільно-політичного становища жінки в Радянській Україні в період 1920-1930-х рр. в пострадянській історіографії


Коханова Олена Олександрівна, асп.

 

Вип. 29

2013

 С. 165 - 175 

 

 Завантажити 

Моісеєва Т.М.
Громади сестер милосердя: критерії формування сестринського персоналу (за матеріалами статутів)


Моісеєва Тетяна Миколаївна, к.і.н., доц.

 

Вип. 29

2013

 С. 175 - 185 

 

 Завантажити 

ФЕДОРОВА А.І.
Маргіналістика у вивченні історії старообрядництва Подунав’я


Федорова Алла Іванівна, к.і.н., доц.

 

Вип. 29

2013

 С. 186 - 192 

 

 Завантажити 

ҐУДЗЬ В.В.
Джеймс Мейс як вчений і особистість та його стосунки із владними колами


Ґудзь Віктор Васильович, к.і.н., доц.

 

Вип. 29

2013

 С. 193 - 203 

 

 Завантажити 

ІВАНІЧЕНКО Л.М.
Участь В.Н. Станко у створенні та діяльності лабораторії археології та етнології Степової України ОНУ ім. І.І. Мечникова


Іваніченко Лілія Михайлівна,  ас.

 

Вип. 29

2013

 С. 203 - 209 

 

 Завантажити 

ІЛЬЧЕНКО А.П.
Україна – не Росія: роль Л.Д. Кучми у вирішенні російсько-українського конфлікту навколо острову Тузли


Ільченко
Анастасія Петрівна, асп.

 

Вип. 29

2013

 С. 209 - 217 

 

 Завантажити 

МЕЛЬНИК О.В.
Діяльність Є.М. Щепкіна на Одеських вищих жіночих курсах (1906-1918 рр.)


Мельник Олега Віталійович, к.і.н., доц.

 

 


  

 

 

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада