Рыболовные катушки http://nachodki.ru/shop/okhota-turizm-rybalka/katushki.html на сайте nachodki.ru

 

Обгортка

Титульний лист

Зміст

 

Вип. 15

2009

 С. 17 - 24 

 

 Завантажити 

 Бодров Ю. І.
Умансько-Липовецьке сільськогосподарське товариство про приватновласницьке землеволодіння регіону початку ХХ століття


Бодров Ю. І.

 

Вип. 15

2009

 С. 24 - 32 

 

 Завантажити 

Бойков О. Ю.
Православна ідея та український рух Півдня України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.


Бойков О. Ю.

 

Вип. 15

2009

 С. 32 - 45 

 

 Завантажити 

 Гончарук Т. Г.
Проекти організації транзитної торгівлі через дунайські порти Російської імперії у 1820 – 1830-х. рр.)


Гончарук Т. Г.

 

Вип. 15

2009

 С. 45 - 55 

 

 Завантажити 

Губенко І. Я., Драч О. О. .
Вища жіноча медична освіта в Російській імперії: народження ідеї та суспільна реакція


Губенко І. Я.,

Драч О. О.

 

Вип. 15

2009

 С. 55 - 63 

 

 Завантажити 

Клапчук В. М.
Тваринництво Гуцульщини другої половини ХІХ — першої третини ХХ століть


Клапчук В. М.

 

Вип. 15

2009

 С. 64 - 74 

 

 Завантажити 

Федоренко С. А.
Організація та функціонування закладів духовного відомства в ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі Полтавської єпархії)


Федоренко С. А.

 

Вип. 15

2009

 С. 75 - 82 

 

 Завантажити 

Хитровська Ю. В.
Вплив національної політики російського самодержавства на стосунки між православним духовенством Правобережної України та європейським населенням наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.


Хитровська Ю. В.

 

Вип. 15

2009

 С. 83 - 91 

 

 Завантажити 

Циганенко Л. Ф.
Інкорпорація бессарабського боярства до стану російського дворянства (перша половина ХІХ ст.)


Циганенко Л. Ф.

 

Вип. 15

2009

 С. 91 - 101 

 

 Завантажити 

Чанцов І. М.
Дунайські князівства та політика Франції 1856 — 1870 рр. (за матеріалами російської публіцистики)


Чанцов І. М.

 

Вип. 15

2009

 С. 102 - 115 

 

 Завантажити 

Барцьось В. В.
Змагання Народного Руху України за втілення програмних положень в соціально-економічній сфері української держави (кінець 80-х — 90-ті рр. ХХ ст.)


Барцьось В. В.

 

Вип. 15

2009

 С. 115 - 123 

 

 Завантажити 

Добржанський С. О.
"Руська бесіда" часів румунського панування (1918 – 1940)


Добржанський С. О.

 

Вип. 15

2009

 С. 123 - 131 

 

 Завантажити 

Кіндрачук(Дяченко) Н. М.
Внесок Народного Руху України у прийняття Верховною Радою України "Декларації про державний суверенітет України"


Кіндрачук(Дяченко) Н. М.

 

Вип. 15

2009

 С. 131 - 135 

 

 Завантажити 

Мардаренко О. В.
НРУ та формування громадського суспільства в Україні


Мардаренко О. В.

 

Вип. 15

2009

 С. 139 - 146 

 

 Завантажити 

Мартинюк Я. М.
Господарська діяльність органів самоврядування на Волині (1921-1939 рр.)


Мартинюк Я. М.

 

Вип. 15

2009

 С. 147 - 155 

 

 Завантажити 

Михальчук О. Л.
Вплив державної політики на навчально-виховний процес сільських шкіл Волині у 1960-1980-х рр.


Михальчук О. Л.

 

Вип. 15

2009

 С. 155 - 161 

 

 Завантажити 

Міщанин В. В.
Закарпатська молодь в школах ФЗН: навчання чи змушена міграція?


Міщанин В. В.

 

Вип. 15

2009

 С. 161 - 171 

 

 Завантажити 

Овсієнко С. Л.
Фракція Народного Руху у Верховній Раді України (1998 – початок 1999 рр.)


 

Овсієнко С. Л. 

 

Вип. 15

2009

 С. 171 - 180 

 

 Завантажити 

Сушик І. В.
Формування вчительських кадрів загальноосвітніх шкіл Волині у 40-50-х рр. ХХ ст.


Сушик І. В.

 

Вип. 15

2009

 С. 180 - 190 

 

 Завантажити 

Татарченко О. Б.
Діяльність державних органів по відокремленню церкви у Херсонській та Одеській єпархії у 20-ті — 30-ті роки ХХ століття


Татарченко О. Б.

 

Вип. 15

2009

 С. 190 - 196 

 

 Завантажити 

Цинова М. В.
Діяльність науково — освітніх організацій української діаспори США другої половини ХХ ст.


Цинова М. В.

 

Вип. 15

2009

 С. 196 - 207 

 

 Завантажити 

Чорна Л. М.
Культурне життя національних меншин Києва (1920-ті - перша половина 1930-х рр.)


Чорна Л. М.

 

Вип. 15

2009

 С. 208 - 218 

 

 Завантажити 

Шановська О. А.
Роль інтелігенції у створенні громадсько-політичних організацій у добу перебудови


Шановська О. А.

 

Вип. 15

2009

 С. 219 - 224 

 

 Завантажити 

Антонішина Т. П., Мельничук І. П.
Національні погляди В. Жаботинського


Антонішина Т. П., Мельничук І. П.

 

Вип. 15

2009

 С. 225 - 230 

 

 Завантажити 

Шалашна Н. М.
До висвітлення постаті маловідомого українського історика Олексія Івановича Маркевича


Шалашна Н. М.

 

Вип. 15

2009

 С. 231 - 239 

 

 Завантажити 

Вісин В. В.
Джерельна база дослідження українського кооперативного руху у Волинському воєводстві в 20-30-х роках ХХ ст.


Вісин В. В.

 

Вип. 15

2009

 С. 240 - 249 

 

 Завантажити 

Караульна О. М.
Трактування процесів націогенези в науковому доробку І. Лисяка-Рудницького


Караульна О. М.

 

 


  

 

 

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада