Всё для рыбака. Сигнализатор поклевки и другие рыболовные принадлежности.

 

 

Обгортка

Титульний лист

Зміст

 

Вип. 16

2009

 С. 17 - 27 

 

 Завантажити 

Богатчук С. С.
Підготовка кадрів залізничників в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)


Богатчук    С. С.

 

Вип. 16

2009

 С. 27 - 43 

 

 Завантажити 

 Гончарова Н. О.
Прояви студентського та учнівського руху в Україні у період революційного піднесення (1910 – 1914 рр.)


Гончарова  Н. О.

 

Вип. 16

2009

 С. 43 - 53 

 

 Завантажити 

 Донченко С. П.
ІІІ – ІV Державні думи та ліберали України  


Донченко   С. П.

 

Вип. 16

2009

 С. 54 - 65 

 

 Завантажити 

Драч О. О.
Вища жіноча освіта в Російській імперії в другій половині ХІХ ст.: мотивація, динаміка та соціально-демографічні характеристики курсисток


Драч О. О.

 

Вип. 16

2009

 С. 66 - 74 

 

 Завантажити 

Федорченко О. В.
Кадрова політика в державних осілих поштових і поштово-телеграфних установах Півдня України у 1914-1917 рр.ц


Федорченко О. В.

 

Вип. 16

2009

 С. 75 - 82 

 

 Завантажити 

Шевченко А. М.
Експорт промислової продукції з портів Півдня України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.


Шевченко  А. М.

 

Вип. 16

2009

 С. 83 - 94 

 

 Завантажити 

Делібалтова Ю. В.
Історія створення органів міліції на Півдні України у 20-ті рр. ХХ ст.


Делібалтова Ю. В.

 

Вип. 16

2009

 С. 94 - 105 

 

 Завантажити 

Дем’янчук Т. Д.
Функціонування кримінально-виконавчої системи НКВС в умовах масових репресій проти населення західноукраїнських земель у 1939-1941 роках


Дем’янчук  Т. Д.

 

Вип. 16

2009

 С. 105 - 113 

 

 Завантажити 

Діденко Ю. В.
Державотворчі ініціативи депутатів Народного Руху України у сфері міжнародних відносин


Діденко    Ю. В.

 

Вип. 16

2009

 С. 113 - 120 

 

 Завантажити 

Женгал К. В.
Розбудова профспілкового руху України в роки незалежності


Женгал К. В.

 

Вип. 16

2009

 С. 121 - 128 

 

 Завантажити 

Іващенко А. Г.
Перебіг початкового етапу української приватизації в 1991 – 1994 рр. (на прикладі Львівської області)


Іващенко   А. Г.

 

Вип. 16

2009

 С. 129 - 133 

 

 Завантажити 

Кучерук М.С.
Участь Народного Руху України у парламентських виборах 2002 року


Кучерук М.С.

 

Вип. 16

2009

 С. 134 - 146 

 

 Завантажити 

Муратова О. В.
Проблема мовного чинника у виникненні літературного шістдесятництва в Україні


Муратова   О. В.

 

Вип. 16

2009

 С. 146 - 156 

 

 Завантажити 

Овсієнко С. Л.
Законотворчі ініціативи рухівців у 1999 - на початку 2002 р.


Овсієнко    С. Л.

 

Вип. 16

2009

 С. 156 - 163 

 

 Завантажити 

Осіпов В. М.
Голодомор 1932-1933 років у документах СБУ


Осіпов В. М.

 

Вип. 16

2009

 С. 163 - 169 

 

 Завантажити 

Цинова М. В.
До історії створення Шкільної Ради при Українському Конгресовому Комітеті Америки


Цинова М. В.

 

Вип. 16

2009

 С. 170 - 178 

 

 Завантажити 

Барвінська П. І.
Історик та політика : з життя та діяльності Ганса Уберсбергера


 

Барвінська П. І.  

 

Вип. 16

2009

 С. 178 - 184 

 

 Завантажити 

Бачинська О. А.
Діяльність генерал-майора Івана Гангардта на чолі Дунайського козацького війська


Бачинська О. А.

 

Вип. 16

2009

 С. 184 - 190 

 

 Завантажити 

Кривдіна І. Б.
Політична діяльність В'ячеслава Чорновола та її зв'язок з Народним Рухом України (1989 – 1999 рр.)


Кривдіна    І. Б.

 

Вип. 16

2009

 С. 191 - 203 

 

 Завантажити 

Гончарук Т. Г.
Південна Україна на сторінках журналу "Экономический указатель" 1857-1861 рр.


Гончарук    Т. Г.

 

Вип. 16

2009

 С. 203 - 210 

 

 Завантажити 

Івлєва Я. А.
Духоборська секта Таврійської губернії в першій половині ХІХ століття: історіографічний аспект


Івлєва Я. А.

 

Вип. 16

2009

 С. 210 - 218 

 

 Завантажити 

Марченко О. В.
До проблеми визначення історико-етнографічних районів : Степове Побужжя


Марченко  О. В.

 

Вип. 16

2009

 С. 218 - 225 

 

 Завантажити 

Саманцов О. П.
Висвітлення забезпечення робітників кам'яновугільної промисловості Донецько-Придніпровського економічного регіону кінця ХІХ – початку ХХ ст. житлом в промисловій статистиці початку ХХ ст.


Саманцов О. П.

 

Вип. 16

2009

 С. 226 - 237 

 

 Завантажити 

Струченков О.В.
Матеріали Національного Архівного фонду України як джерело вивчення історії інженерно-технічної інтелігенції Донбасу в 1928 – 1940 роках


Струченков О.В.

 

Вип. 16

2009

 С. 234 - 239 

 

 Завантажити 

Тропіна А. А.
Джерельна база досліджень політики коренізації в Криму на початку ХХ століття


Тропіна А. А.

 

Вип. 16

2009

 С. 240 - 249 

 

 Завантажити 

Тхоржевська Т. В.
До питання про "картину світу" українських селян "Південно-Західного краю" (за матеріалами експедиційних досліджень Павла Чубинського)


Тхоржевська Т. В.

 

 


  

 

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада