Всё для рыбака. Сигнализатор поклевки и другие рыболовные принадлежности.

 

 

Обгортка

Титульний лист

Зміст

 

Вип. 13

2008

 С. 8 - 12 

 

 Завантажити 

 Драч О. О.
Зміни життєвої стратегії жіноцтва в контексті суспільної модернізації в Російській імперії другої половини XIX ст.


Драч О. О.

 

Вип. 13

2008

 С. 19 - 30 

 

 Завантажити 

 Тиганій К. А., Тхоржевська Т. В.
Євреї в одеському міському самоврядуванні в XIX столітті


Тиганій К. А., Тхоржевська Т. В.

 

Вип. 13

2008

 С. 30 - 45 

 

 Завантажити 

 Хитровська Ю. В.
Правобережне православне духовенство та український національний рух у XIX — на початку XX ст.)  


Хитровська Ю. В.

 

Вип. 13

2008

 С. 46 - 53 

 

 Завантажити 

Абакумова В. І.
Лібералізація художньої творчості із обмеженням ідеологічного тиску й цензури (Україна, др. пол. 80-х рр. XX ст.)


Абакумова В. І.

 

Вип. 13

2008

 С. 53 - 63 

 

 Завантажити 

Барцьось В. В.
Передумови створення соціально-економічної програми Народного Руху України


Барцьось В. В.

 

Вип. 13

2008

 С. 63 - 69 

 

 Завантажити 

Борисов В. Л.
Участь інтелігенції у роботі органів місцевого самоуправління м. Дніпропетровська в 1941—1943 рр.


Борисов В. Л.

 

Вип. 13

2008

 С. 69 - 81 

 

 Завантажити 

Вітюк О. О.
Деякі питання щодо розвитку загальноосвітньої школи в діяльності революційних комітетів Поділля у 1918—1920 рр.


Вітюк О. О.

 

Вип. 13

2008

 С. 81 - 88 

 

 Завантажити 

Гуцало Л. В.
Розвиток промисловості в національних районах України у 1920—1930-ті рр.


Гуцало Л. В.

 

Вип. 13

2008

 С. 89 - 97 

 

 Завантажити 

Д'яченко(Кіндрачук) Н. М.
Перший Всеукраїнський з'їзд Народного Руху України як етапна подія на шляху творення майбутньої незалежної Української держави


Д'яченко(Кіндрачук) Н. М.

 

Вип. 13

2008

 С. 97 - 111 

 

 Завантажити 

Коляструк О. А.
Діяльність Всеукраїнського комітету сприяння вченим у 20-ті рр. XX ст.


Коляструк О. А.

 

Вип. 13

2008

 С. 111 - 117 

 

 Завантажити 

Кривуля О. О.
Жінки і профспілки в УРСР (1920-ті роки)


Кривуля О. О.

 

Вип. 13

2008

 С. 117 - 126 

 

 Завантажити 

Мельничук О. А.
Організаційно-правові основи соціального страхування тимчасової непрацездатності в УСРР у 20-ті рр. XX ст.


Мельничук О. А.

 

Вип. 13

2008

 С. 127 - 135 

 

 Завантажити 

Потіха О. Б.
Участь УНДО у виборах до польського парламенту восени 1930 року


Потіха О. Б.

 

Вип. 13

2008

 С. 136 - 148 

 

 Завантажити 

Присяжнюк О. М.
Історія формування системи охорони пам'яток культурної спадщини в Одеській області (20—80-ті рр. XX ст.)


Присяжнюк О. М.

 

Вип. 13

2008

 С. 149 - 157 

 

 Завантажити 

Чорна Л. М.
Репресії німецької інтелігенції в м. Києві (30-ті роки XX століття)


Чорна Л. М.

 

Вип. 13

2008

 С. 157 - 168 

 

 Завантажити 

Шановська О. А.
Політичні передумови виникнення інтелектуально-духовної опозиції радянському режимові наприкінці 1980-х рр. (на прикладі УРСР)


Шановська О. А.

 

Вип. 13

2008

 С. 169 - 176 

 

 Завантажити 

Шевченко Б. Г.
Молодь у сучасному українському суспільстві


 

Шевченко Б. Г. 

 

Вип. 13

2008

 С. 177 - 189 

 

 Завантажити 

Гончарова Н. О.
Студентський рух у підросійській Україні на межі XIX—XX ст.: історіографічний огляд проблеми


Гончарова Н. О.

 

Вип. 13

2008

 С. 189 - 199 

 

 Завантажити 

Дмитрук І. Ф.
Внесок української інтелігенції у дослідження етнографії Гуцульщини (кінець XIX — початок XX ст.)


Дмитрук І. Ф.

 

Вип. 13

2008

 С. 199 - 212 

 

 Завантажити 

Міщук С. М.
Колекція рукописних книг бібліотеки Одеського товариства історії та старожитностей у другій половині XIX — на початку XX ст. та їх науковий опис


Міщук С. М.

 

Вип. 13

2008

 С. 212 - 218 

 

 Завантажити 

Остапенко С. В.
Історія виникнення та розвиток давніх правових пам'яток у науковій концепції М. О. Максимейка


Остапенко С. В.

 

Вип. 13

2008

 С. 219 - 227 

 

 Завантажити 

Пшенишна О. О.
Висвітлення питань формування уряду Української держави 1918 р. в історіографії української діаспори


Пшенишна О. О.

 

Вип. 13

2008

 С. 228 - 236 

 

 Завантажити 

Хададова М. В.
Масонство та польський конспіративний рух у Правобережній Україні в першій чверті XIX ст.: історіографія питання


Хададова М. В.

 

Вип. 13

2008

 С. 237 - 247 

 

 Завантажити 

Шологон Л. І.
Листування Лесі Українки як джерело з історії національно-культурного життя українців Галичини кінця XIX — початку XX ст.


Шологон Л. І.

 

 


  

 

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада