Здесь можно купить рыболовные катушки

 

Обгортка

Титульний лист

Зміст

 

Вип. 10

2007

 С. 22 - 31 

 

 Завантажити 

 ДРОГОБИЦЬКА О. Я.
АВТОРИТЕТ ВЧИТЕЛЯ У ГАЛИЦЬКОМУ СЕЛІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ - ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ)


Дрогобицька
Оксана Ярославівна, к.і.н., доц.

 

Вип. 10

2007

 С. 31 - 44 

 

 Завантажити 

 ЦУБЕНКО В. Л.
ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ НОВОРОСІЙСЬКОГО (ХЕРСОНСЬКОГО) ВІЙСЬКОВОГО ПОСЕЛЕННЯ КАВАЛЕРІЇ (1817-1857)


Цубенко
Валерія Леонідівна,

д.і.н., проф.

 

Вип. 10

2007

 С. 45 - 59 

 

 Завантажити 

 АЛЕКСЄЄВ С. В.
РОЗВИТОК ТОВАРНИХ БІРЖ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ (1991-2004 РР.)


Алексєєв
Сергій Васильович,

к.і.н., доц.

 

Вип. 10

2007

 С. 59 - 71 

 

 Завантажити 

Арабаджи К. Г.
Сучасний стан державного регулювання сімейної політики, з урахуванням досвіду розвинених країн світу


Арабаджи
Катерина Георгіївна, здобув.

 

Вип. 10

2007

 С. 71 - 83 

 

 Завантажити 

Гончарук Г. І.
Політичний землетрус в Україні у 1989 роц


Гончарук
Григорій Іванович,

д.і.н., проф.

 

Вип. 10

2007

 С. 83 - 93 

 

 Завантажити 

Кіндрачук Н. М.
Освіта в Україні протягом 60-х рр. XX ст.: загальні тенденції та національні особливості. - C. 83-93.


Кіндрачук
Надія Мирославівна, к.і.н., доц.

 

Вип. 10

2007

 С. 93 - 104 

 

 Завантажити 

Кучерук М. С.
Про проблему формування громадянського суспільства в незалежній Україні


Кучерук
Марина Сергіївна,

к.і.н., доц.

 

Вип. 10

2007

 С. 105 - 117 

 

 Завантажити 

Мазурок О. М.
Роль товариств "Медична громада", "Основа" та "Кружок правників" у діяльності професійної організації українського студентства "Профорус" упродовж 1921-1926 рр.


Мазурок
Ольга Михайлівна, асп.

 

Вип. 10

2007

 С. 118 - 126 

 

 Завантажити 

Мельник O. В.
Міфологеми в російсько-українському протистоянні 2014 року: мета, спосіб використання та значення для ідеологічно-пропагандистської кампанії у суспільстві (за матеріалами інтернет-простору)


Мельник
Олег Віталійович,

к.і.н., доц.

 

Вип. 10

2007

 С. 126 - 141 

 

 Завантажити 

Поліщук А. С.
Становлення соціально-побутової сфери на Поділлі у середині 60-80-х рр. XX ст.


Поліщук
Анна Сергіївна

 

Вип. 10

2007

 С. 142 - 150 

 

 Завантажити 

Татарова В. O.
Політичне становище Комуністичної партії України в 1991-1994 рр. на основі матеріалів газетних видань міста Одеси та Одещини


Татарова
Вікторія Олександрівна, асп.

 

Вип. 10

2007

 С. 150 - 165 

 

 Завантажити 

Шановська O. А.
До питання про соціальну позицію радянської інтелігенції


Шановська
Олена Андріївна,

к.і.н., доц.

 

Вип. 10

2007

 С. 165 - 177 

 

 Завантажити 

Шишко O. Г.
Соціальний фактор в діяльності одеського комітету РСДРП(б) (березень-червень 1917 року)


Шишко
Олександр Григорович,

к.і.н., доц.

 

Вип. 10

2007

 С. 177 - 188 

 

 Завантажити 

Шушкевич Ю. O.
Участь народного руху України у виборах 1998 року за матеріалами газети "Волинь"


Шушкевич
Юрій Олександрович, асп.

 

Вип. 10

2007

 С. 189 - 199 

 

 Завантажити 

Джус Ю. Я.
Економічні реформи 1948 року у ФРН як передумова науково-технологічного прогресу 1950-х -1970-х рр.


Джус
Юрій Ярославович, асп.

 

Вип. 10

2007

 С. 200 - 211 

 

 Завантажити 

Уварова O. O.
Заступницька політика османським християнам в контексті зовнішньополітичного курсу Російської імперії (остання чверть XVIII — початок ХІХ ст.)


Уварова
Олена Олександрівна, к.і.н., доц.

 

Вип. 10

2007

 С. 212 - 226 

 

 Завантажити 

Іваніченко Л. М.
Економічна історія Одеси у монографічних дослідженнях


 

 

 

 

Іваніченко
Лілія Михайлівна,

к.і.н., асист. 

 

 

 

 

Вип. 10

2007

 С. 226 - 239 

 

 Завантажити 

Гончарова Н. О.
Тема дворянської благодійності у працях Таврійської ученої архівної комісії


Гончарова
Наталія Олександрівна, к.і.н., доц.

 

Вип. 10

2007

 С. 240 - 247 

 

 Завантажити 

Корнієнко К. В.
Преса як джерело дослідження профспілкового руху України періоду незалежності


Корнієнко
Катерина Володимирівна, к.і.н., ст. викл.

 

Вип. 10

2007

 С. 248 - 258 

 

 Завантажити 

Саманцов О. П.
Бюджети промислових робітників поч. XX ст. у дослідженні С. Прокоповича


Саманцов
Олександр Петрович,

к.і.н., доц.

 

Вип. 10

2007

 С. 259 - 270 

 

 Завантажити 

Сливка Л. В.
Українсько-польська дискусія про етнічне походження дробної шляхти Галичини


Сливка
Любов Василівна,

к.і.н., доц.

 

Вип. 10

2007

 С. 271 - 280 

 

 Завантажити 

Гончарук Т. Г.
Висвітлення діяльності одеського градоначальника О. І. Левшина на шпальтах газети "Одесский вестник" 1830-х рр.


Гончарук
Тарас Григорович,

д.і.н., проф.

 

Вип. 10

2007

 С. 281 - 291 

 

 Завантажити 

Ільченко А. П.
Л. Д. Кучма в президентських виборах 1994 р. - початок зародження біполярної системи українського електорального поля


Ільченко
Анастасія Петрівна,

асп.

 

Вип. 10

2007

 С. 292 - 299 

 

 Завантажити 

Комнат Л. А.
Сходження Віктора Ющенка на політичний "Олімп" влади


Комнат
Лілія Андріївна, асп.

 

Вип. 10

2007

 С. 300 - 319 

 

 Завантажити 

Левкун Я. І.
Епістолярна спадщина Івана Борковського, чеського археолога, українця за походженням


Левкун
Ярослав Ілліч, здобув.

 

Вип. 10

2007

 С. 319 - 331 

 

 Завантажити 

Чістякова І. М., Кривдіна І.Б.
Еволюція світогляду Л. Г. Лук'яненка


Чістякова
Ірина Миколаївна, к.ф.н., доц.

 

Кривдіна
Інна Борисівна, к.і.н., доц.

 

 


  

 

 

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада