Рыболовные катушки http://nachodki.ru/shop/okhota-turizm-rybalka/katushki.html на сайте nachodki.ru

 

Вип. 4 (2016)

Обгортка

Титульна сторінка

Зміст

 

Вип. 4

2016

 С. 6 - 14 

 

 Скачати 

Афанасьєв О. I., Василенко I. Л. 
Українська iнтилiгенцiя та держава

Афанасьєв О. I., Василенко I. Л. 

Вип. 4

2016

 С. 14 - 22 

 

 Скачати 

Бубнов I. В.
Євроiнтеграцiйнi прагнення України в аспектi ментальних особливостей нацiональної полiтичної елiти

Бубнов I. В. 

Вип. 4

2016

 С. 22 - 31 

 

 

 Скачати

Вдовиченко А.М., Нагайник В. А.
Соцiальна полiтика держави: Україна на тілi зарубiжного досвiду 

Вдовиченко А.М., Нагайник В. А.

Вип. 4

2016

 С. 31 - 40 

 

 Скачати 

Голiкова О. М.
Українська нацiональна елiта: особливостi формування, типологiя та тенденцiї розвитку 

Голiкова О. М. 

Вип. 4

2016

 С. 40 - 48 

 

 Скачати 

Гриценко З. I.
Роль регiональної елiти у формуваннi громадської думки

Гриценко З. I.

Вип. 4

2016

 С. 48 - 58 

 

 Скачати

Дмитрiв I. C., Томахiв В. Я. 
Українська полiтична елiта: деякi питання дефiнiцiї, формування, функцiонування

Дмитрiв I. C., Томахiв В. Я. 

Вип. 4

2016

 С. 58 - 76 

 

 Скачати

Жадько В. А.
Драматизм i патрiотизм духу української iнтилiгенцiї

Жадько В. А. 

Вип. 4

2016

 С. 76 - 81 

 

 Скачати 

Карпяк О. М.
Полiтико-адаптивний процес взаємодiї особистостi i влади

Карпяк О. М.

Вип. 4

2016

  С. 81 - 88                      

 

 Скачати 

Кiянка I. Б.
Полiтична елiта в контекстi державотворення України

    Кiянка I. Б.  

Вип. 4

2016

  С. 88 - 96       

 

 Скачати 

Краснянська Н. Д.
Значення руху шiстдесятникiв у справi вiдродження державностi України

Краснянська Н. Д.

Вип. 4

2016

  С. 96 - 101                           

 

 Скачати 

Кузнецова I. В., Устiнова Г. В. 
Україна у новому геополiтичному просторi

Кузнецова I. В., Устiнова Г. В.

Вип. 4

2016

 С. 101 - 107 

 

 Скачати 

Мамонтова Е. В.
Новiтнi тенденції розвитку системи масових комунiкацiй: символiчний аспект

Мамонтова Е. В.

Вип. 4

2016

 С. 107 - 114 

 

 Скачати 

Побочий I. А.
Витоки та сучасний стан української полiтичної елiти та її роль у полiтичнiй боротьбi

Побочий I. А.

Вип. 4

2016

 С. 114 - 119 

 

 Скачати 

Полiщук Х. М.
Елiта та iнтелiгенцiя в електоральному процесi України

Полiщук Х. М. 

Вип. 4

2016

 С. 119 - 127 

 

 Скачати

Ромашко О. О.
Нацiональна iдея в громадсько-полiтичному дискурсi українських друкованих ЗМI 

Ромашко О. О.

Вип. 4

2016

 С. 127 - 131 

 

 Скачати 

Скрипник А. I.
Виховний потенціал полiтичних цiнностей

Скрипник А. I.

Вип. 4

2016

 С. 131 - 137 

 

 Скачати 

Цимбал Т. В.
Елата. Iнтелiгенцiя. Iнтелiгентнiсть.

Цимбал Т. В.

Вип. 4

2016

 С. 137 - 142 

 

 Скачати 

Чистякова I. М., Кудiнова Н. В.
Полiтика i релiгiя: труднощi взаємодiї в сучаснiй Українi

Чистякова I. М., Кудiнова Н. В.

Вип. 4

2016

 С. 142 - 150 

 

 Скачати 

Шановська О. А.
Ефективнiсть демократичних принципiв етнонацiональної полiтики в Українi

Шановська О. А.

Вип. 4

2016

 С. 150 - 157 

 

 Скачати 

Шмаленко Ю. I.
Особливостi нових геополiтичних реалiй у системi сучасного державотворення України

Шмаленко Ю. I.

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада