Здесь можно купить рыболовные катушки

 

Обгортка

Титульний лист

Зміст

 

Вип. 5

2005

 С. 8 - 16 

 

 Завантажити 

 Священко 3. В.
Населення Уманщини в добу Київської Русі


Священко   3. В.

 

Вип. 5

2005

 С. 17 - 21 

 

 Завантажити 

Присяжнюк 0. М.
Використання методу картографування у вивченні стародавньої історії Північно-Західного Причорномор'я


Присяжнюк 0. М.

 

Вип. 5

2005

 С. 22 - 32 

 

 Завантажити 

 Гончарук Т. Г.
Праці українських істориків О. Оглобліна та М. Слабченка як підґрунтя економічної концепції М. Волобуєва)  


Гончарук    Т. Г.

 

Вип. 5

2005

 С. 33 - 42 

 

 Завантажити 

Грозний Д. А.
Жіноче єпархіальне училище в Одесі (середина XIX —початок XX ст.)


Грозний Д. А.

 

Вип. 5

2005

 С. 42 - 52 

 

 Завантажити 

Дружкова І. С.
Правові умови розвитку кредитно-банківських установ в 1860-70-х рр. XIX ст. на Півдні України


Дружкова    І. С.

 

Вип. 5

2005

 С. 52 - 63 

 

 Завантажити 

Моісеєва Т. М.
Одеський єврейський сирітський будинок (1868-1900 рр.)


  Моісеєва     Т. М.

 

Вип. 5

2005

 С. 63 - 71 

 

 Завантажити 

Скус О. В.
Конфесійні групи населення Уманського повіту за матеріалами "Памятных книг Киевской губернии" кінця XIX — початку XX ст.


Скус О. В.

 

Вип. 5

2005

 С. 71 - 82 

 

 Завантажити 

Федорова А. І.
Антирелігійна кампанія проти старообрядницьких церков та монастирів Одещини (кінець 40-х —початок 50-х рр. XX ст.)


Федорова   А. І.

 

Вип. 5

2005

 С. 82 - 93 

 

 Завантажити 

Черемісін О. В.
Органи місцевого самоврядування міст Новоросії кінця XVIII — першої половини XIX століть: юридичний статус, кордони компетенції, проблеми


Черемісін   О. В.

 

Вип. 5

2005

 С. 94 - 100 

 

 Завантажити 

Шершун Т. М.
Роль купецького стану у промисловому розвитку міст Херсонської губернії в першій половині XIX ст.


  Шершун      Т. М.

 

Вип. 5

2005

 С. 101 - 109 

 

 Завантажити 

Бабак О. А.
Ретроспективний аналіз політики пролетаризації освіти України в 20-х рр. XX ст. (історіографія проблеми)


Бабак О. А.

 

Вип. 5

2005

 С. 110 - 114 

 

 Завантажити 

Богуславська Ю. Ю.
Всесоюзні переписи населення другої половини XX ст.: історіографічні оцінки


Богуславська Ю. Ю.

 

Вип. 5

2005

 С. 115 - 122 

 

 Завантажити 

Вдовиченко А. М., Нагайник В. А.
Еволюція ролі і місця держави в процесі історичного розвитку


Вдовиченко А. М., Нагайник    В. А.

 

Вип. 5

2005

 С. 122 - 132 

 

 Завантажити 

Вєтров Р. І.
Про роль ліворадикальної інтелігентної верхівки УПЛСР (борбистів) в "самоліквідації" партії у 1920 році


Вєтров Р. І.

 

Вип. 5

2005

 С. 132 - 137 

 

 Завантажити 

Волкова С. А.
Чеське населення півдня України у 20-30-ті роки XX століття: адаптація в нових політичних умовах


Волкова С. А.

 

Вип. 5

2005

 С. 138 - 144 

 

 Завантажити 

Діденко Ю. В.
Лідери Руху у державотворчому процесі другої половини 1990-х років


  Діденко     Ю. В.

 

Вип. 5

2005

 С. 145 - 151 

 

 Завантажити 

Дірявко Ю. П.
УКП на Катеринославщині. Основні віхи діяльності (1920-1925 рр.)


 

  Дірявко     Ю. П. 

 

Вип. 5

2005

 С. 151 - 158 

 

 Завантажити 

Дузь Л. П.
Перспективи євроінтеграції України: погляд "зліва"


Дузь Л. П.

 

Вип. 5

2005

 С. 158 - 165 

 

 Завантажити 

Захарченко В. А.
О. С. Грушевський про життя і творчість М. І. Костомарова


Захарченко В. А.

 

Вип. 5

2005

 С. 165 - 175 

 

 Завантажити 

Захарченко О. О.
Окупаційний "Новий аграрний порядок" на Півдні України (1941-1944 рр.)


Захарченко О. О.

 

Вип. 5

2005

 С. 176 - 185 

 

 Завантажити 

Зборець С. В.
Радянська історіографія 20-х років про ліквідацію багатопартійності в Україні


Зборець С. В.

 

Вип. 5

2005

 С. 185 - 197 

 

 Завантажити 

Кармазіна Н. В.
Діяльність органів державної влади та громадських організацій по увічненню історії Криму в 1954-1991 рр.


Кармазіна  Н. В.

 

Вип. 5

2005

 С. 198 - 207 

 

 Завантажити 

Мамонтова Е. В.
Мистецтво та архітектура як формоутворюючий фактор політичної організації суспільства: від давньосхідної деспотії до античних форм державності


Мамонтова  Е. В.

 

Вип. 5

2005

 С. 207 - 217 

 

 Завантажити 

Мардаренко О. В.
Українсько-російські відносини в програмі та політичній практиці Народного Руху України (1989-1993 рр.)


Мардаренко О. В.

 

Вип. 5

2005

 С. 218 - 222 

 

 Завантажити 

Недзеленко Л. В.
Правове становище національних меншин в умовах незалежної України (1991-1996 рр.)


Недзеленко Л. В.

 

Вип. 5

2005

 С. 222 - 229 

 

 Завантажити 

Познанська К. В.
Посилення систематичних репресій більшовиків проти правоесерівської та меншовицької партійно-політичної опозиції в 1920-1922 рр. в Україні


Познанська К. В.

 

 


  

 

 

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада