Рыболовные катушки http://nachodki.ru/shop/okhota-turizm-rybalka/katushki.html на сайте nachodki.ru

 

 

Обгортка

Титульний лист

Зміст

 

Вип. 3

2004

 С. 8 - 18 

 

 Завантажити 

Гончарук Т. Г.
З історії проектів утворення порто-франко в містах Південної України першої половини ХІХ ст.


Гончарук Т. Г.

 

Вип. 3

2004

 С. 18 - 23 

 

 Завантажити 

 Грозний Д. А.
Місіонерська діяльність парафіяльного духовенства в ХІХ ст. (на матеріалах Ананьївського повіту Херсонської губернії)


Грозний Д. А.

 

Вип. 3

2004

 С. 23 - 35 

 

 Завантажити 

Дружкова І. С.
Одеська міська Дума 1917 р.: вибори та склад 


  Дружкова     І. С.

 

Вип. 3

2004

 С. 36 - 47 

 

 Завантажити 

Моісеєва Т. М.
Земська реформа та соціальна діяльність земств


Моісеєва Т. М.

 

Вип. 3

2004

 С. 47 - 53 

 

 Завантажити 

Музичко О. Є.
Політичний радикалізм в Російській імперії 1870-1880-х років в оцінці О.Ф. Кістяківського (за матеріалами "Щоденника”)


Музичко О. Є.

 

Вип. 3

2004

 С. 54 - 62 

 

 Завантажити 

Тхоржевська Т. В.
Конфесійне протистояння під час Хмельниччини


Тхоржевська Т. В.

 

Вип. 3

2004

 С. 63 - 72 

 

 Завантажити 

Федорова А. І.
Особливості положення старообрядців Південної Бессарабії під владою Російської імперії (1812-1856 рр.)


Федорова А. І.

 

Вип. 3

2004

 С. 72 - 79 

 

 Завантажити 

Шершун Т. М.
Еволюція правового становища купецького стану Південної України в кінці XVIII – першій половині XIX ст.


Шершун Т. М.

 

Вип. 3

2004

 С. 80 - 85 

 

 Завантажити 

Анпілогова Т. Ю.
Культурно-освітня діяльність гуманітарної інтелігенції Луганщини в період нової економічної політики


Анпілогова   Т. Ю.

 

Вип. 3

2004

 С. 86 - 91 

 

 Завантажити 

Богуславська Ю. Ю.
Етнічна мозаїчність Одеської області (друга половина ХХ ст.)


Богуславська Ю. Ю.

 

Вип. 3

2004

 С. 91 - 100 

 

 Завантажити 

Борисов В. Л.
Інтелігенція Дніпропетровська в умовах німецько-фашистської окупації міста у 1941-1943рр.


Борисов В. Л.

 

Вип. 3

2004

 С. 100 - 108 

 

 Завантажити 

Вдовиченко А. М., Нагайник В. А.
Історизм – методологічна основа взаємовпливу інтелігенції і влади в умовах трансформації українського суспільства


Вдовиченко  А. М., Нагайник В. А.

 

Вип. 3

2004

 С. 109 - 117 

 

 Завантажити 

Вєтров Р. І.
Про роль ліворадикальної партійної інтелігенції в ліквідації УКП (боротьбистів) в 1920 р.


Вєтров Р. І.

 

Вип. 3

2004

 С. 118 - 129 

 

 Завантажити 

Голікова О. М., Поштар М. О.
РСДРП в Україні: соціал-демократична інтелігенція у революції 1917-1920 рр.


   Голікова       О. М.,   Поштар М. О.

 

Вип. 3

2004

 С. 129 - 137 

 

 Завантажити 

Гриценко З. Г.
Роль гуманітарної інтелігенції в Україні у кінці ХХ – початку ХХІ ст. (Чи змогла українська гуманітарна інтелігенція дати дороговказ суспільству у перше десятиліття становлення України?)


Гриценко З. Г.

 

Вип. 3

2004

 С. 138 - 146 

 

 Завантажити 

Дементьєва В. В.
Українська православна церква в світі декларацій законодавчої влади


Дементьєва В. В.

 

Вип. 3

2004

 С. 147 - 156 

 

 Завантажити 

Домбровський О. І., Домбровський Я. О.
До питання про роль інтелігенції в становленні правової науки в Україні (до 140-річчя С.П. Шелухіна)


 

Домбровський О. І., Домбровський Я. О. 

 

Вип. 3

2004

 С. 156 - 164 

 

 Завантажити 

Зборець С. В.
УПЛСР (боротьбистів) – ліквідація чи політичне злиття з КП(б)У в 1920 році : сучасна історіографія


Зборець С. В.

 

Вип. 3

2004

 С. 165 - 169 

 

 Завантажити 

Кондрашова Т. В.
Гетьманат П. Скоропадського та ставлення до нього українських та російських есерів


Кондрашова Т. В.

 

Вип. 3

2004

 С. 170 - 174 

 

 Завантажити 

Лебедєва Т. О.
Ставлення політичної інтелігенції російських меншовиків та есерів до української держави П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.)


Лебедєва Т. О.

 

Вип. 3

2004

 С. 175 - 184 

 

 Завантажити 

Мамонтова Е. В.
Література як фактор політичного життя суспільства: спроба історико-політологічного аналізу


Мамонтова   Е. В.

 

Вип. 3

2004

 С. 184 - 191 

 

 Завантажити 

Мардаренко О. В.
Українсько-російські взаємовідносини у Програмі Народного Руху України


Мардаренко О. В.

 

Вип. 3

2004

 С. 191 - 199 

 

 Завантажити 

Нестеренко В. А., Романюк В. Г.
Українська науково-освітня інтелігенція Поділля та влада у 1920-ті роки


Нестеренко  В. А., Романюк В. Г.

 

Вип. 3

2004

 С. 199 - 205 

 

 Завантажити 

Познанська К. В.
Меншовицька інтелігенція в добу денікінщини


Познанська  К. В.

 

Вип. 3

2004

 С. 205 - 212 

 

 Завантажити 

Самойленко О. Г.
Політика українізації і трагедія вчених ІНО в Ніжині в 20-30-ті рр. ХХ ст.


Самойленко О. Г.

 

Вип. 3

2004

 С. 213 - 220 

 

 Завантажити 

Шипович М. А.
Культурна політика більшовиків і літературно-мистецька інтелігенція в першій половині 20-х рр.


 Шипович     М. А.

 

 


  

 

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада