Друк
Категорія: Вип. 1
Перегляди: 1328

 

Обгортка

Титульний лист

Зміст

 

Вип. 1

2003

 С. 7

 

 Завантажити 

 Боделан Р.
Привітання Одеського міського голови Руслана Боделана


Боделан Р.

 

Вип. 1

2003

 С. 8

 

 Завантажити 

 Малахов В.П.
Привітання ректора Одеського національного політехнічного університету Валерія Малахова


Малахов В.П.

 

Вип. 1

2003

 С. 10 - 21 

 

 Завантажити 

 Бачинська О. А.
Соціально-економічна характеристика населення Південної Бессарабії в другій половині XIX ст. (за матеріалами "Первой Всеобщей переписи населения Российской империи" 1897 р.)


Бачинська О. А.

 

Вип. 1

2003

 С. 22 - 29 

 

 Завантажити 

Гончарук Т. Г.
До питання про організацію місцевою владою будівництва Одеси в першій половині XIX ст.


 Гончарук    Т. Г.

 

Вип. 1

2003

 С. 29 - 39 

 

 Завантажити 

Дружкова І. С.
Правові умови розвитку державних кредитних закладів в першій половині XIX ст. на Півдні України


Дружкова   І. С.

 

Вип. 1

2003

 С. 39 - 46 

 

 Завантажити 

Мисечко А. І.
Про відносини української громадськості Одеси та влади наприкінці XIX — на початку XX ст.


   Мисечко     А. І.

 

Вип. 1

2003

 С. 47 - 54 

 

 Завантажити 

Музичко О. Є.
Ф. I. Леонтович — представник консервативної професури в Україні другої половини XIX ст. (до проблеми відносин інтелігенції і влади)


   Музичко     О. Є.

 

Вип. 1

2003

 С. 54 - 60 

 

 Завантажити 

Стрижова І. А.
Роль Одеського Товариства історії та старожитностей у збереженні історико-культурної спадщини українського народу


Стрижова   І. А.

 

Вип. 1

2003

 С. 60 - 67 

 

 Завантажити 

Тхоржевська Т. В.
Католицька церква в Україні: від влади до опозиції


Тхоржевська Т. В.

 

Вип. 1

2003

 С. 67 - 73 

 

 Завантажити 

Федорова А. І.
Інститут місіонерства та старообрядці Подунав'я


Федорова   А. І.

 

Вип. 1

2003

 С. 74 - 78 

 

 Завантажити 

Вєтров Р. І.
Ліворадикальна політична інтелігенція та її роль в становленні прокомуністичних і націонал-комуністичних партій в добу української революції (1917-1920)


Вєтров Р. І.

 

Вип. 1

2003

 С. 79 - 88 

 

 Завантажити 

Гончарук Г. І.
Феномен виборів одеського міського голови 31 березня 2002 року


Гончарук    Г. І.

 

Вип. 1

2003

 С. 89 - 97 

 

 Завантажити 

Кязимова Г. Ф.
Соціально-економічні питання у формуванні державності України (порівняльний аналіз поглядів М. С. Грушевського та В. К. Винниченка)


Кязимова   Г. Ф.

 

Вип. 1

2003

 С. 98 - 105 

 

 Завантажити 

Луцький О. І.
Інтелігенція в планах утвердження радянського тоталітарного режиму на західноукраїнських землях (вересень 1939 — червень 1941)


Луцький    О. І.

 

Вип. 1

2003

 С. 105 - 113 

 

 Завантажити 

Мардаренко О. В.
Теоретичні, історіографічні та джерелознавчі аспекти терміну "інтелігенція"


Мардаренко О. В.

 

Вип. 1

2003

 С. 113 - 122 

 

 Завантажити 

Михайлуца М. І.
Політичні процеси над студентсько-викладацькою громадою ОПВТ у (30-і роки XX ст.)


Михайлуца М. І.

 

Вип. 1

2003

 С. 123 - 129 

 

 Завантажити 

Місевра І. В.
Внесок "Просвіти" у формування національної еліти


 

Місевра І. В.  

 

Вип. 1

2003

 С. 129 - 138 

 

 Завантажити 

Моісеєва Т. М.
Кадровий потенціал вищої школи


Моісеєва    Т. М.

 

Вип. 1

2003

 С. 138 - 148 

 

 Завантажити 

Набок С. В.
Основні постулати радянського тоталітаризму в історії Національної академії наук України (спроба історіографічного аналізу)


Набок С. В.

 

Вип. 1

2003

 С. 148 - 156 

 

 Завантажити 

Овсієнко С. Л.
Здобутки НРУ на президентських виборах 1999 року як наслідок розколу в його лавах


Овсієнко    С. Л.

 

Вип. 1

2003

 С. 157 - 164 

 

 Завантажити 

Парієнко Г. К., Домбровська Л. Ф.
Участь вчених-економістів у формуванні інфраструктури ринку в умовах непу. 1921-1928 рр.


Парієнко    Г. К., Домбровська Л. Ф.

 

Вип. 1

2003

 С. 164 - 169 

 

 Завантажити 

Підлісний Ю. І.
Роль сільської інтелігенції у формуванні політичних уподобань селянства (за матеріалами Слов'янського району Донецької області)


Підлісний Ю. І.

 

Вип. 1

2003

 С. 169 - 176 

 

 Завантажити 

Скрипник М. О.
Г. I. Тіктін — видатний український вчений і патріот


Скрипник  М. О.

 

Вип. 1

2003

 С. 176 - 182 

 

 Завантажити 

Цвілюк С. А.
Українізація і розвиток освітньої системи в 1920 — 1930-х роках


Цвілюк С. А.

 

Вип. 1

2003

 С. 182 - 189 

 

 Завантажити 

Шановська О. А.
Джерельна база дослідження історії Народного Руху України


Шановська О. А.

 

Вип. 1

2003

 С. 189 - 194 

 

 Завантажити 

Шміло О. П.
Участь західноукраїнської інтелігенції в формуванні кооперативних організацій у Східній Галичині в міжвоєнний період


Шміло О. П.