Рыболовные катушки http://nachodki.ru/shop/okhota-turizm-rybalka/katushki.html на сайте nachodki.ru

Вип. 31. - 2014. - С. 22-31 (повний текст)

 

УДК 39(477.83/.86)

Анотація:


Як правило, у другій половині ХІХ ст. у Галичині вчителями ставали дяки, громадські писарі, учні середніх шкіл, відраховані за погані успіхи у навчанні, колишні військові і молодь з бідних родин. Багато хто розглядав школу лише як тимчасову роботу. Вчительська професія користувалася низьким авторитетом через невисокий рівень знань педагогів та незадовільне матеріальне становище. Вчитель також не був доброю партією для одруження. Негативну роль у ставленні селян до вчителів відігравали конфлікти через невідвідування дітьми школи. Крім цього, для багатьох селян школа асоціювалася із зайвими грошовими витратами. Особливо важко налагоджувалися стосунки із селянами у селах, де школа щойно відкрилася або де працював несумлінний попередник. Водночас працьовитий, відповідальний учитель міг мати вищий авторитет навіть за священика.

 

Автор:


Дрогобицька Оксана Ярославівна
кандидат історичних наук, доцент
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Ключові слова:


вчитель; Галичина; рівень авторитету; село


Література та джерела:


 1. Барвінський О. Спомини з мого життя / О. Барвінський. — К.: Смолоскип, 2004. — 528 с.; Нагірні, Леви: історія родини. Статті, спогади, наукові розвідки, архівні матеріали / [упоряд.: Х. Лев, Н. Філевич, В. Лев-молодший]. — Львів, 2000. — 162 с.; Федорак І. Мій шлях / І. Федорак. — Снятин: Прут Принт, 2009. — 328 с.
 2. Лепкий Б. Твори: В 2 т. / Б. Лепкий. — К.: Дніпро, 1991. — Т. 2. — 719 c.; Кравченко У. Записки учительки / У. Кравченко. — Львів: Апріорі, 2010. — 175 c.; Садовий І. Безіменні плугатарі: Повісті, п’єси / І. Садовий. — К.: Веселка. Видавництво імені Олени Теліги, 2003. — 591 с.
 3. В. Дещо про учителів сільских яко провідників народних (Допись) / В. // Народ. — 1890. — Ч. 6. — С. 78–79.
 4. Франко І. Наші народні школи і їх потреби (Реферат на вічі снятинськім) / І. Франко // Франко І. Зібрання творів: у п’ятдесяти томах. Т. 46, кн. 2. — К.: Наукова думка, 1986. — С. 108–115.
 5. Михайлишин О. Дещо про перешкоди, спиняючи діяльність учителів народних в просвіті простонародя / О. Михайлишин // Народ. — 1890. — Ч. 15. — С. 235–236.
 6. Мисак Н. Українські народні вчителі в Галичині на рубежі ХІХ–ХХ ст.: правове становище та національна дискримінація (за матеріалами періодичних видань) / Н. Мисак // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка: Збірник наукових праць. — 2005. — Вип. 7. — С. 191–200.
 7. Кравченко У. Записки учительки / У. Кравченко. — Львів: Апріорі, 2010. — 175 c.
 8. Нагірні, Леви: історія родини. Статті, спогади, наукові розвідки, архівні матеріали / [упоряд.: Х. Лев, Н. Філевич, В. Лев-молодший]. — Львів, 2000. — 162 с.
 9. Нагірні, Леви: історія родини. Статті, спогади, наукові розвідки, архівні матеріали / [упоряд.: Х. Лев, Н. Філевич, В. Лев-молодший]. — Львів, 2000. — 162 с.
 10. Барвінський О. Спомини з мого життя / О. Барвінський. — К.: Смолоскип, 2004. — 528 с.
 11. Барвінський О. Спомини з мого життя / О. Барвінський. — К.: Смолоскип, 2004. — 528 с.
 12. Шах С. Львів — місто моєї молодости (Спомин, присвячений Тіням забутих Львов’ян) / С. Шах. — Мюнхен: Видавництво «Християнський Голос», 1955. — Ч. І, ІІ. — 267 с.
 13. Харитон В. Покутяни: Літературно-документальний диптих: У 2 частинах / В. Харитон. — Снятин: Прут Принт, 2010. — 272 с.
 14. Федорак І. Мій шлях / І. Федорак. — Снятин: Прут Принт, 2009. — 328 с.
 15. Шухевич С. Моє життя: Спогади / С. Шухевич. — Лондон: Видання Української видавничої спілки, 1991. — 619 с.
 16. Заклинський Р. Спомини / Р. Заклинський // Відділ рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. — Ф. 48. — Спр. 15. — Оп. 4. — 410 арк.
 17. Садовий І. Безіменні плугатарі: Повісті, п’єси / І. Садовий. — К.: Веселка. Видавництво імені Олени Теліги, 2003. — 591 с.
 18. Лепкий Б. Твори: В 2 т. / Б. Лепкий. — К.: Дніпро, 1991. — Т. 2. — 719 c.
 19. Лепкий Б. Твори: В 2 т. / Б. Лепкий. — К.: Дніпро, 1991. — Т. 2. — 719 c.
 20. Журбенко Л. Філїстер: події з родинного життя / Л. Журбенко. — Львів: Накладом Українсько-руської Видавничої Спілки, 1909. — 275 с.

Надійшла до редакції:


11.10.2014

 

   

Виберіть мову  

   

Останні новини  

 Шановні колеги!

Редакція фахового громадсько-політичного наукового видання «Інтелігенція і влада» (Одеський національний політехнічний університет) запрошує науковців, аспірантів, студентів взяти участь у створенні 40 номера збірника.

Матеріали статей приймаються до 1 березня 2019 року.

Детальніше про умови публікації за посиланням.

   
© Інтелігенція і влада